Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Josef Balík, Ph.D.
Identification number: 3537
University e-mail: josef.balik [at] mendelu.cz
 
Academic staff - university professor - Department of Post-Harvest Technology of Horticultural Products (FH)
Researcher - Department of Post-Harvest Technology of Horticultural Products (FH)
Head of department - Department of Post-Harvest Technology of Horticultural Products (FH)
 
External Teacher - Faculty of AgriSciences (MENDELU)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Placements     Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Dissertation thesis
Thesis title:The study of changes in quality parameters of grapes during ripening and malolactic fermentation of wines
Written by (author): Ing. Miroslav Horák, Ph.D.
Department: Department of Post-Harvest Technology of Horticultural Products (FH)
Thesis supervisor: prof. Ing. Josef Balík, Ph.D.
Opponent 1:doc. Ing. RNDr. Marie Kyseláková, CSc.
Opponent 2:Ing. Lubomír Lampíř, Ph.D.
Opponent 3:prof. Ing. Vlastimil Fic, DrSc.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        English

Title of the thesis:Studium změn jakostních parametrů v průběhu zrání hroznů a jablečnomléčné fermentace vín.
Summary:Disertační práce byla zaměřena na sledování vlivu velikosti listové plochy na vybrané jakostní parametry hroznů, na sledování průběhu jablečno-mléčné fermentace a možnosti jejího řízení. V literárním přehledu jsou charakterizovány jednotlivé růstové fáze révy vinné, se zaměřením na změny látkového složení v hroznech. Detailně je popsán především mechanismus tvorby cukrů a kyselin v hroznech a jejich změny v průběhu dozrávání. Dále jsou charakterizovány možnosti regulace listové plochy a jejich vliv na složení hroznů. Další část je věnována biochemickým změnám v průběhu výroby vína. Především změnám ve složení vína v průběhu jablečno-mléčné fermentace. Experimentální část vyhodnocuje vliv velikosti listové plochy na vybrané jakostní parametry hroznů (rozpustná sušina, titrovatelné kyseliny, pH, kyselina vinná a jablečná) u odrůd Rulandské šedé, Sauvignon a Ryzlink rýnský, v letech 2008 až 2010. V první fázi byly změřeny velikosti listů u jednotlivých odrůd a vypočítány průměrné plochy listové plochy na jednom keři. Keře byly ošetřené ve třech variantách s různou velikostí listové plochy. Z výsledků je patrné, že velikost listové plochy keře má pozitivní vliv především na akumulaci cukrů v hroznech. Obsah titrovatelných kyselin v hroznech byl nejvyšší na keřích s největší listovou plochou, i když vzhledem k velkým rozdílům mezi jednotlivými ročníky nebyl statisticky průkazný. Poměr kyseliny vinné a jablečné byl nejednoznačný s přihlédnutím na velikost listové plochy, stejně jako hodnota pH moštů. Při pozorování vlivu přidaných čistých kultur mléčných bakterií na průběh jablečno-mléčné fermentace byly sledovány vína tří odrůd (Frankovka, Merlot a Cabernet Moravia) v letech 2008 až 2010. Účinek přídavku mléčných bakterií byl sledován u pěti preparátů (Lalvin 31, BioStar Vitale SK11, Viniflora Oenos, Viniflora CH35 a Enartis ML Silver) v porovnání se spontánním průběhem odbourávání. Bylo potvrzeno, že přídavek čistých kultur významně urychluje průběh jablečno-mléčné fermentace, zvyšuje antioxidační aktivitu vína, snižuje produkci diacetylu a dalších karbonylových sloučenin. Jablečno-mléčná fermentace měla za následek významné změny v barevnosti biologicky odbouraných červených vín.
Key words:jablečno-mléčná fermentace, réva vinná, listová plocha, kyselina vinná, diacetyl, kyselina jablečná, kyselina mléčná

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Final thesisThesis appendicesErrataSupervisor's reviewOpponent's review M. KyselákováOpponent's review L. LampířOpponent's review V. Fic

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user prof. Ing. Josef Balík, Ph.D..