Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Josef Balík, Ph.D.
Identification number: 3537
University e-mail: josef.balik [at] mendelu.cz
 
Academic staff - university professor - Department of Post-Harvest Technology of Horticultural Products (FH)
Researcher - Department of Post-Harvest Technology of Horticultural Products (FH)
Head of department - Department of Post-Harvest Technology of Horticultural Products (FH)
 
External Teacher - Faculty of AgriSciences (MENDELU)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Placements     Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Comparison of quality parameters selected market and regional varieties of apples
Written by (author): Ing. Rudolf Klempa
Department: Department of Post-Harvest Technology of Horticultural Products (FH)
Thesis supervisor: prof. Ing. Josef Balík, Ph.D.
Opponent:Ing. Ivo Ondrášek, Ph.D.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Czech        Slovak        English

Title of the thesis:Porovnanie akostných parametrov vybraných tržných a krajových odrôd jabĺk
Summary:Diplomovú prácu som vypracoval na Ústave pozberových technológii záhradníckych produktov v rokoch 2008 -- 2009 na Záhradníckej fakulte v Lednici na Moravě Mendelovej univerzity v Brne. Cieľom práce bolo pojednať o latkových zložkách, kvalitatívnych parametroch a metódach ich hodnotenia. V praktickej časti boli sledované a zhodnotené fyzikálne chemické charakteristiky (vzhľadové znaky, pevnosť plodov, hmotnosť, obsah titračných kyselín, rozpustnej sušiny, hodnotu pH, obsah škrobu škrobovým testom) u rovnakých tržných odrôd odoberaných z niekoľkých distribučných zdrojov, sledované znaky stanoviť i u vybraných krajových odrôd jabĺk. U sledovaných parametrov boli zaznamenané rozdiely medzi jednotlivými rokmi a aj medzi hodnotenými odrodami počas sledovaného obdobia.
Key words:kvalitatívne parametre, vzhľadové znaky, hodnota pH, jablko, škrobový test

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Final thesisThesis appendicesSupervisor's reviewOpponent's review

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user prof. Ing. Josef Balík, Ph.D..