Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Josef Balík, Ph.D.
Identification number: 3537
University e-mail: josef.balik [at] mendelu.cz
 
Academic staff - university professor - Department of Post-Harvest Technology of Horticultural Products (FH)
Researcher - Department of Post-Harvest Technology of Horticultural Products (FH)
Head of department - Department of Post-Harvest Technology of Horticultural Products (FH)
 
External Teacher - Faculty of AgriSciences (MENDELU)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Placements     Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Production and assessment of non-alcoholic drinks on the basis of elderberries
Written by (author): Ing. Dita Čechová
Department: Department of Post-Harvest Technology of Horticultural Products (FH)
Thesis supervisor: prof. Ing. Josef Balík, Ph.D.
Opponent:Ing. Miroslav Vachůn, Ph.D.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        English

Title of the thesis:Výroba a hodnocení nealkoholických nápojů na bázi bezinek.
Summary:Práce byla vypracována v letech 2008 - 2010 na Zahradnické fakultě v Lednici Mendlovy univerzity v Brně, na Ústavu posklizňové technologie zahradnických produktů. Cílem práce bylo pojednat o látkovém složení ovocných šťáv a technologiích zpracování do podoby nealkoholických nápojů, navrhnout a připravit několik variant nealkoholických nápojů na bázi bezinek konzervovaných ve skleněných obalech. Bylo vyrobeno 5 druhů ovocných nápojů a 5 druhů ovocných šťáv. Nápoje narozdíl od šťáv obsahovaly vodu a byly doslazovány a okyselovány. U vyrobených šťáv a nápojů byly stanoveny vybrané jakostní parametry fyzikálně-chemickými a senzorickými metodami ve dvou rozdílných termínech. Získané výsledky byly porovnány a statisticky vyhodnoceny.
Key words:Sambucus nigra L., nealkoholický nápoj, ovocná šťáva, ovocný nápoj

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Final thesisThesis appendicesErrataSupervisor's reviewOpponent's review

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user prof. Ing. Josef Balík, Ph.D..