Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Josef Balík, Ph.D.
Identification number: 3537
University e-mail: josef.balik [at] mendelu.cz
 
Academic staff - university professor - Department of Post-Harvest Technology of Horticultural Products (FH)
Researcher - Department of Post-Harvest Technology of Horticultural Products (FH)
Head of department - Department of Post-Harvest Technology of Horticultural Products (FH)
 
External Teacher - Faculty of AgriSciences (MENDELU)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Placements     Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Studies of safety management standards in the food chain
Written by (author): Ing. Andrea Cagašová
Department: Department of Post-Harvest Technology of Horticultural Products (FH)
Thesis supervisor: prof. Ing. Josef Balík, Ph.D.
Opponent:RNDr. Stanislav Standara
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        English

Title of the thesis:Studie standardů řízení bezpečnosti v potravinovém řetězci.
Summary:Diplomovou práci jsem vypracovala na Ústavu posklizňové technologie zahradnických produktů, Zahradnické fakulty v Lednici, Mendelovy univerzity v Brně. Cílem práce bylo definovat rizikové faktory zdravotní nezávadnosti potravin a možnosti jejich ovládání. Zhodnotit vývoj právních předpisů v oblasti zdravotní nezávadnosti potravin. Srovnat požadavky standardů řízení bezpečnosti potravin a vybrané postupy aplikovat na ukázkách z potravinářské praxe. Práce zahrnuje právní předpisy ČR a EU, které řeší problematiku zdravotní nezávadnosti potravin rostlinného původu. V tabulkách jsou uvedeny počty aktualizací jednotlivých právních předpisů. Dále jsou popsány vybrané systémy HACCP, ISO 9001:2008, BRC, IFS, ISO 22000:2005 a GlobalGAP. V práci byly srovnány požadavky vybraných systémů a v příloze na datovém nosiči jsou uvedeny ukázky z potravinářské praxe (stanovení kritických kontrolních bodů a příručka kvality). Práce obsahuje grafy, které ukazují vývoj standardů z pohledu certifikace.
Key words:rizikové faktory zdravotní nezávadnosti, chemická nebezpečí, zdravotní nezávadnost potravin, BRC, IFS, ISO, HACCP, certifikace

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Final thesisThesis appendicesSupervisor's reviewOpponent's review

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user prof. Ing. Josef Balík, Ph.D..