Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Josef Balík, Ph.D.
Identification number: 3537
University e-mail: josef.balik [at] mendelu.cz
 
Academic staff - university professor - Department of Post-Harvest Technology of Horticultural Products (FH)
Researcher - Department of Post-Harvest Technology of Horticultural Products (FH)
Head of department - Department of Post-Harvest Technology of Horticultural Products (FH)
 
External Teacher - Faculty of AgriSciences (MENDELU)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Placements     Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Changes in colour variables during the processing of fruit drinks
Written by (author): Ing. Monika Pleskačová
Department: Department of Post-Harvest Technology of Horticultural Products (FH)
Thesis supervisor: prof. Ing. Josef Balík, Ph.D.
Opponent:prof. Ing. Karel Kopec, DrSc.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        English

Title of the thesis:Změny barevných parametrů během zpracování ovocných nápojů.
Summary:Cílem diplomové práce bylo zaměřit se na vlastnosti rostlinných barviv a jejich změny během technologického zpracování. Diplomovou práci jsem vypracovala v letech 2008 -- 2010 na Ústavu posklizňové technologie Zahradnické fakulty v Lednici na Moravě Mendelovy univerzity v Brně. V první části diplomové práce je uvedeno rozdělení a názvosloví barviv vyskytující se v ovoci a zelenině, dále pak vliv různých faktorů na změnu jejich zbarvení. Následující kapitola je věnována zpracování ovocných druhů do podoby nealkoholických nápojů a způsobům sledování změn barevných parametrů. Na konci práce jsou porovnány a posouzeny získané hodnoty ze spektrofotometrických analýz a systému CIELAB v průběhu termosterilace a skladování nápojů. Barevnost nápojů byla v posledním dni skladování zhodnocena také senzoricky komisí hodnotitelů.
Key words:barevné parametry, ovocné nápoje, barevné změny při zpracování , přírodní barviva

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Final thesisThesis appendicesSupervisor's reviewOpponent's review

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user prof. Ing. Josef Balík, Ph.D..