Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Josef Balík, Ph.D.
Identification number: 3537
University e-mail: josef.balik [at] mendelu.cz
 
Academic staff - university professor - Department of Post-Harvest Technology of Horticultural Products (FH)
Researcher - Department of Post-Harvest Technology of Horticultural Products (FH)
Head of department - Department of Post-Harvest Technology of Horticultural Products (FH)
 
External Teacher - Faculty of AgriSciences (MENDELU)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Placements     Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Evaluating the occurrence of health risk components in foodstuff of vegetable origin
Written by (author): Ing. Monika Zlínská
Department: Department of Post-Harvest Technology of Horticultural Products (FH)
Thesis supervisor: prof. Ing. Josef Balík, Ph.D.
Opponent:Ing. Doubravka Rožnovská, Ph.D.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        English

Title of the thesis:Hodnocení výskytu zdravotně rizikových složek v potravinách rostlinného původu.
Summary:Diplomovou práci jsem vypracovala v letech 2008-2010 na Ústavu posklizňové technologie zahradnických produktů Zahradnické fakultě v Lednici na Moravě Mendlovy univerzity v Brně. Práce pojednává o hodnocení obsahu zdravotně rizikových složek v potravinách rostlinného původu, rizicích potravin rostlinného původu spojených s jejich konzumací, sumarizuje požadavky podle aktuální legislativy, vývoj rizikových látek ve vybraných komoditách v letech 2002-2008. Dále hodnotí obsah dusičnanů v salátech ve vybraných maloobchodních sítí za použití dvou odlišných metod pro stanovení dusičnanů.
Key words:rizikové látkové složky ovoce a zeleniny, zdravotní nezávadnost, platná legislativa, výskyt rizikových látkových složek

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Final thesisSupervisor's reviewOpponent's review

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user prof. Ing. Josef Balík, Ph.D..