Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Josef Balík, Ph.D.
Identification number: 3537
University e-mail: josef.balik [at] mendelu.cz
 
Academic staff - university professor - Department of Post-Harvest Technology of Horticultural Products (FH)
Výzkumník projektu III - Department of Post-Harvest Technology of Horticultural Products (FH)
Head of department - Department of Post-Harvest Technology of Horticultural Products (FH)
 
External Teacher - Faculty of AgriSciences (MENDELU)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Placements     Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Importance and activities of the State supervision in the field of food quality
Written by (author): Ing. Simona Pražienková
Department: Department of Post-Harvest Technology of Horticultural Products (FH)
Thesis supervisor: prof. Ing. Josef Balík, Ph.D.
Opponent:prof. Ing. Karel Kopec, DrSc.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Czech        Slovak        English

Title of the thesis:Význam a činnosti štátneho dozoru v oblasti kvality potravín
Summary:Bakalárska práca bola vypracovaná na Mendelovej univerzite v Brně, Zahradníckej fakulte v Lednici na Ústave pozberovej technológii záhradníckych produktov. Práca sa zaoberá činnosťou štátneho dozoru pre oblasť potravín a charakteristikou orgánov potravinového dozoru v Českej a Slovenskej republike. Pojednáva o štátnej politike kvality pre oblasť potravín a charakterizuje ciele tejto politiky, ktorá vytvára podmienky pre zlepšovanie ochrany občanov a inštitúcií pred nekvalitnými výrobkami a službami. Práca sa tiež zaoberá bezpečnosťou a zdravotnou nezávadnosťou potravín a systémami manažérstva bezpečnosti potravín (ISO 22 000, ISO 9001, HACCP, BRC, IFS, GlobalGAP), ktoré sú dôležité najmä pri výrobe potravín a uvádzaní potravín do obchodných sietí. Dodržiavanie týchto podmienok je kontrolované orgánmi štátneho dozoru a tým je aj zabezpečovaná ochrana spotrebiteľa pred zdravotne závadnými potravinami. V závere práce sú popísané rozdiely medzi orgánmi potravinového dozoru v Českej a Slovenskej republike.
Key words:zdravotná nezávadnosť potravín, štátna politika kvality, orgány štátneho dozoru, kvalita potravín, kontrola potravín, RASSF, zákon o potravinách

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Final thesisThesis appendicesErrataSupervisor's reviewOpponent's review

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user prof. Ing. Josef Balík, Ph.D..