Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

prof. Ing. Josef Balík, Ph.D.
Identifikační číslo: 3537
Univerzitní e-mail: josef.balik [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - profesor - Ústav posklizňové technologie zahradnických produktů (ZF)
Výzkumník projektu III - Ústav posklizňové technologie zahradnických produktů (ZF)
Vedoucí ústavu - Ústav posklizňové technologie zahradnických produktů (ZF)
 
Externí učitel - Agronomická fakulta (MENDELU)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     
Stáže     Orgány     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Hodnocení antioxidační kapacity vybraných potravin rostlinného původu.
Autor: Bc. Jana Pazderková
Pracoviště: Ústav posklizňové technologie zahradnických produktů (ZF)
Vedoucí práce: prof. Ing. Josef Balík, Ph.D.
Oponent:RNDr. Stanislav Standara
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:Hodnocení antioxidační kapacity vybraných potravin rostlinného původu.
Abstrakt:Bakalářskou práci jsem zpracovala na Mendlově univerzitě, Zahradnické fakultě, Ústavu posklizňové technologie zahradnických produktů v letech 2008/2010. Bakalářská práce je zaměřena na význam antioxidačních vlastností vybraných látkových složek potravin rostlinného původu. Vysvětluje pojmy, jako antioxidační aktivita, tvorba volných radikálů a oxidační stres. Charakterizuje jednotlivé zástupce antioxidantů a přibližuje jejich vztahy k lidskému organismu a jejich interakce. Popisuje základní metody, které se používají při stanovení antioxidační kapacity potravin, jejich výhody nevýhody, možnosti použití pro jednotlivá stanovení a standardy pro interpretaci výsledků. Práce srovnává vybrané druhy potravin, disponujících obsahem antioxidačních látek, jako jsou cibuloviny, česnek a cibule, jablka, sójové boby, jahody a víno. Práce se věnuje i zákonným omezením a z toho vyplívajícím požadavkům na potraviny po stránce obsahu antioxidantů, jejich přidávání do potravin a stanovení limitů pro přidávání antioxidačních látek do potravin.
Klíčová slova:antioxidační kapacita, antioxidanty, flavonoidy, polyfenoly, kyselina askorbová

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Závěrečná prácePřílohy prácePosudek vedoucíhoPosudek oponenta

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele prof. Ing. Josef Balík, Ph.D..