Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Josef Balík, Ph.D.
Identification number: 3537
University e-mail: josef.balik [at] mendelu.cz
 
Academic staff - university professor - Department of Post-Harvest Technology of Horticultural Products (FH)
Výzkumník projektu III - Department of Post-Harvest Technology of Horticultural Products (FH)
Head of department - Department of Post-Harvest Technology of Horticultural Products (FH)
 
External Teacher - Faculty of AgriSciences (MENDELU)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Placements     Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Evaluation of the antioxidant capacity of selected eatables of plant origin
Written by (author): Bc. Jana Pazderková
Department: Department of Post-Harvest Technology of Horticultural Products (FH)
Thesis supervisor: prof. Ing. Josef Balík, Ph.D.
Opponent:RNDr. Stanislav Standara
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        English

Title of the thesis:Hodnocení antioxidační kapacity vybraných potravin rostlinného původu.
Summary:Bakalářskou práci jsem zpracovala na Mendlově univerzitě, Zahradnické fakultě, Ústavu posklizňové technologie zahradnických produktů v letech 2008/2010. Bakalářská práce je zaměřena na význam antioxidačních vlastností vybraných látkových složek potravin rostlinného původu. Vysvětluje pojmy, jako antioxidační aktivita, tvorba volných radikálů a oxidační stres. Charakterizuje jednotlivé zástupce antioxidantů a přibližuje jejich vztahy k lidskému organismu a jejich interakce. Popisuje základní metody, které se používají při stanovení antioxidační kapacity potravin, jejich výhody nevýhody, možnosti použití pro jednotlivá stanovení a standardy pro interpretaci výsledků. Práce srovnává vybrané druhy potravin, disponujících obsahem antioxidačních látek, jako jsou cibuloviny, česnek a cibule, jablka, sójové boby, jahody a víno. Práce se věnuje i zákonným omezením a z toho vyplívajícím požadavkům na potraviny po stránce obsahu antioxidantů, jejich přidávání do potravin a stanovení limitů pro přidávání antioxidačních látek do potravin.
Key words:antioxidační kapacita, antioxidanty, flavonoidy, polyfenoly, kyselina askorbová

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Final thesisThesis appendicesSupervisor's reviewOpponent's review

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user prof. Ing. Josef Balík, Ph.D..