Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Josef Balík, Ph.D.
Identification number: 3537
University e-mail: josef.balik [at] mendelu.cz
 
Academic staff - university professor - Department of Post-Harvest Technology of Horticultural Products (FH)
Researcher - Department of Post-Harvest Technology of Horticultural Products (FH)
Head of department - Department of Post-Harvest Technology of Horticultural Products (FH)
 
External Teacher - Faculty of AgriSciences (MENDELU)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Placements     Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Requirements of Quality and Health Safeness of Select Kinds of Stone Fruit and Products of it
Written by (author): Ing. Lenka Chalupová
Department: Department of Post-Harvest Technology of Horticultural Products (FH)
Thesis supervisor: prof. Ing. Josef Balík, Ph.D.
Opponent:Ing. Ivo Ondrášek, Ph.D.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        English

Title of the thesis:Požadavky na kvalitu a zdravotní nezávadnost vybraných druhů peckového ovoce a výrobků z nich.
Summary:Bakalářská práce byla vypracována na Ústavu posklizňové technologie zahradnických produktů na Zahradnické fakultě Mendelovy univerzity v Brně v letech 2009/2010. Cílem práce bylo zpracovat požadavky na jakost vybraných druhů peckového ovoce a výrobků z nich. V práci jsou zpracovány požadavky na jakost broskví a nektarinek, meruněk, švestek, třešní a višní. Práce dále obsahuje přehled výrobků z peckového ovoce a popis požadavků na tyto výrobky. V tomto souhrnu jsou popsány kompoty, džemy, rosoly, sušené a proslazené ovoce, čerstvé chlazené ovoce, ovocná vína, nekvašené ovocné šťávy a ovocné sirupy.
Key words:peckové ovoce, výrobky z peckového ovoce, kvalita, obsahové látky

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Final thesisThesis appendicesErrataSupervisor's reviewOpponent's review

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user prof. Ing. Josef Balík, Ph.D..