Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Josef Balík, Ph.D.
Identification number: 3537
University e-mail: josef.balik [at] mendelu.cz
 
Academic staff - university professor - Department of Post-Harvest Technology of Horticultural Products (FH)
Researcher - Department of Post-Harvest Technology of Horticultural Products (FH)
Head of department - Department of Post-Harvest Technology of Horticultural Products (FH)
 
External Teacher - Faculty of AgriSciences (MENDELU)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Placements     Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Traditional and new oenological products and practies in wine technology
Written by (author): Ing. Klára Dulovcová
Department: Department of Post-Harvest Technology of Horticultural Products (FH)
Thesis supervisor: prof. Ing. Josef Balík, Ph.D.
Opponent:Ing. Aleš Urbánek
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        English

Title of the thesis:Tradiční a nové enologické přípravky a postupy ve vinařské technologii.
Summary:Bakalářská práce se zabývá tradičními a novými enologickými přípravky a postupy ve vinařské technologii. Pojednává o postupech používaných ve vinařské technologii a také o přídatných látkách, které napomáhají z hroznů vytvořit plnohodnotné stabilní víno. Charakterizuje povolené enologické postupy, přípravky a zákonem dané limitní množství pro jejich použití v určitých částech technologických postupů. Bakalářská práce byla vypracována v roce 2010 v Lednici na Mendelově univerzitě v Brně, Zahradnické fakultě v Lednici na Moravě, Ústavu posklizňové technologie zahradnických produktů.
Key words:enologické postupy, vinařská technologie, právní požadavky, víno

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Final thesisErrataSupervisor's reviewOpponent's review

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user prof. Ing. Josef Balík, Ph.D..