Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Josef Balík, Ph.D.
Identification number: 3537
University e-mail: josef.balik [at] mendelu.cz
 
Academic staff - university professor - Department of Post-Harvest Technology of Horticultural Products (FH)
Researcher - Department of Post-Harvest Technology of Horticultural Products (FH)
Head of department - Department of Post-Harvest Technology of Horticultural Products (FH)
 
External Teacher - Faculty of AgriSciences (MENDELU)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Placements     Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Production and quality parameters of fruit spirits
Written by (author): Bc. Jakub Dudys
Department: Department of Post-Harvest Technology of Horticultural Products (FH)
Thesis supervisor: prof. Ing. Josef Balík, Ph.D.
Opponent:Ing. Jaromír Veverka, Ph.D.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        English

Title of the thesis:Výroba a jakostní parametry ovocných destilátů.
Summary:Bakalářská práce byla zpracována na ústavu posklizňových technologií zahradnické fakulty Lednice, Mendelovy univerzity v Brně. Tato práce přibližuje procesy výroby ovocných destilátů a připomíná nejzásadnější kroky, které ovlivňují výslednou kvalitu pálenky. Zaměřuje se na postup přípravy ovocné břečky vybraných druhů ovoce, problematiku kvasinek, správné vedení fermentace, následné destilace zápary a rektifikace lutru tak, aby výsledný produkt vyhovoval po stránce senzorické, při zachování všech legislativních omezení a opatření, které skýtá náš zákon. Pojednává o možných chybách při jednotlivých krocích výroby a upozorňuje na to jak chybám předcházet, aby byl konečný výsledek v souladu s požadavky na výslednou kvalitu. Důležitou součástí je také skladování a zrání destilátů. V neposlední řadě práce popisuje jakostní parametry, postupy a zásady při degustaci pálenek a kritéria hodnocení. Při výrobě ovocných destilátů je nutné dbát na legislativní rámec výroby a řídit se jeho přísnými nařízeními.
Key words:ovocný destilát, jakostní parametry, legislativa

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Final thesisThesis appendicesErrataSupervisor's reviewOpponent's review

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user prof. Ing. Josef Balík, Ph.D..