Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Josef Balík, Ph.D.
Identification number: 3537
University e-mail: josef.balik [at] mendelu.cz
 
Academic staff - university professor - Department of Post-Harvest Technology of Horticultural Products (FH)
Researcher - Department of Post-Harvest Technology of Horticultural Products (FH)
Head of department - Department of Post-Harvest Technology of Horticultural Products (FH)
 
External Teacher - Faculty of AgriSciences (MENDELU)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Placements     Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Range and quality parameters of soft drinks
Written by (author): Ing. Veronika Bednaříková
Department: Department of Post-Harvest Technology of Horticultural Products (FH)
Thesis supervisor: prof. Ing. Josef Balík, Ph.D.
Opponent:Ing. Miroslav Vachůn, Ph.D.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        English

Title of the thesis:Sortiment a jakostní parametry nealkoholických nápojů.
Summary:Bakalářská práce pojednává o rozčlenění a charakteristice sortimentu nealkoholických nápojů podle platné legislativy, dále popisuje suroviny pro jejich výrobu. Na základě prostudované literatury se zaměřila u vybraných nápojů na jejich technologické postupy při výrobě. Dále se práce zabývá jakostními parametry, senzorickým hodnocením jakosti a legislativním omezením při výrobě. Práce byla vypracována v roce 2011 v Lednici na Moravě na Zahradnické fakultě Mendelovy univerzity v Brně.
Key words:jakostní parametry , výroba nealkoholických nápojů, sortiment nealkoholických nápojů

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Final thesisThesis appendicesSupervisor's reviewOpponent's review

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user prof. Ing. Josef Balík, Ph.D..