Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Josef Balík, Ph.D.
Identification number: 3537
University e-mail: josef.balik [at] mendelu.cz
 
Academic staff - university professor - Department of Post-Harvest Technology of Horticultural Products (FH)
Researcher - Department of Post-Harvest Technology of Horticultural Products (FH)
Head of department - Department of Post-Harvest Technology of Horticultural Products (FH)
 
External Teacher - Faculty of AgriSciences (MENDELU)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Placements     Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Requirements on quality of root vegetables and its products
Written by (author): Ing. Tomáš Rotter
Department: Department of Post-Harvest Technology of Horticultural Products (FH)
Thesis supervisor: prof. Ing. Josef Balík, Ph.D.
Opponent:Ing. Běla Svitáčková, CSc.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        English

Title of the thesis:Požadavky na jakost vybraných druhů kořenové zeleniny a výrobků z nich.
Summary:Bakalářskou práci jsem vypracoval v letech 2008-2009 na Mendelově zemědělské a lesnické škole v Brně, Zahradnické fakultě Ústavu posklizňových technologií zahradnických produktů. Práce pojednává o nejdůležitějších požadavcích na jakost u vybraných druhů kořenové zeleniny. Další kapitola obsahuje popis vybraných výrobků z kořenové zeleniny, technologický postup při výrobě daného produktu, legislativní požadavky na jejich kvalitu a příklady kořenových zelenin, které se danou technologií vyrábějí. V poslední kapitole se zaměřuji na látky, jež jsou v kořenové zelenině obsaženy, a na jejich význam ve výživě člověka.
Key words:požadavky na jakost, nutriční hodnota, legislativa, výrobky z kořenové zeleniny, kořenová zelenina

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Final thesisErrataSupervisor's reviewOpponent's review

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user prof. Ing. Josef Balík, Ph.D..