Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Josef Balík, Ph.D.
Identification number: 3537
University e-mail: josef.balik [at] mendelu.cz
 
Academic staff - university professor - Department of Post-Harvest Technology of Horticultural Products (FH)
Výzkumník projektu III - Department of Post-Harvest Technology of Horticultural Products (FH)
Head of department - Department of Post-Harvest Technology of Horticultural Products (FH)
 
External Teacher - Faculty of AgriSciences (MENDELU)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Placements     Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Wine quality and health aspects of their consummation
Written by (author): Ing. Andrea Petříková
Department: Department of Post-Harvest Technology of Horticultural Products (FH)
Thesis supervisor: prof. Ing. Josef Balík, Ph.D.
Opponent:Ing. Aleš Urbánek
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        English

Title of the thesis:Jakost vín a zdravotní aspekty jejich konzumace.
Summary:Bakalářská práce byla vypracována v letech 2008 - 2009 na Mendelově zemědělské a lesnické univerzitě v Brně, Zahradnické fakultě v Lednici, Ústavu posklizňové technologie zahradnických produktů. Popisuje význam jakosti révových vín u producentů a konzumentů, pojednává o látkovém složení révových vín. Zaměřuje se na potravinové právo z pohledu požadavků na jakost a zdravotní nezávadnost révových vín. Charakterizuje rizikové látky a současně poukazuje na význam vybraných chemoprotektivních složek révových vín. Práce obsahuje výsledky výzkumných lékařských studií zabývající se konzumací vína a jejím vlivem na lidské zdraví.
Key words:chemoprotektivní složky, antinutriční faktory, zákonné požadavky, jakost vína

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Final thesisErrataSupervisor's reviewOpponent's review

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user prof. Ing. Josef Balík, Ph.D..