Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Josef Balík, Ph.D.
Identification number: 3537
University e-mail: josef.balik [at] mendelu.cz
 
Academic staff - university professor - Department of Post-Harvest Technology of Horticultural Products (FH)
Researcher - Department of Post-Harvest Technology of Horticultural Products (FH)
Head of department - Department of Post-Harvest Technology of Horticultural Products (FH)
 
External Teacher - Faculty of AgriSciences (MENDELU)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Placements     Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Observing of the quality parameters of tomatoes in the point of sale
Written by (author): Ing. Martina Melková
Department: Department of Post-Harvest Technology of Horticultural Products (FH)
Thesis supervisor: prof. Ing. Josef Balík, Ph.D.
Opponent:prof. Ing. Karel Kopec, DrSc.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        English

Title of the thesis:Sledování jakostních parametrů rajčat v prodejní síti.
Summary:Diplomovou práci jsem vypracovala v letech 2007 - 2008 na Ústavu posklizňové technologie zahradnických produktů Zahradnické fakulty v Lednici Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně. Cílem práce bylo pojednat o látkových a vzhledových parametrech rajčat, jejich posklizňových změnách, zaměřit se na jejich jakostní požadavky. V praktické části byly sledovány a vyhodnoceny vybrané jakostní parametry rajčat na zvoleném prodejním místě (pevnost slupky, barevné parametry, obsah rozpustné sušiny, obsah kyselin). Dále byla jakost plodů sledována senzoricky. Během sledovaného období bylo zaznamenáno kolísání u obou druhů rajčat ve sledovaných jakostních parametrech.
Key words:látkové složení, jakostní parametry, skladování , rajčata

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Final thesisSupervisor's reviewOpponent's review

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user prof. Ing. Josef Balík, Ph.D..