Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Josef Balík, Ph.D.
Identification number: 3537
University e-mail: josef.balik [at] mendelu.cz
 
Academic staff - university professor - Department of Post-Harvest Technology of Horticultural Products (FH)
Researcher - Department of Post-Harvest Technology of Horticultural Products (FH)
Head of department - Department of Post-Harvest Technology of Horticultural Products (FH)
 
External Teacher - Faculty of AgriSciences (MENDELU)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Placements     Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Grapes changes during ripening and postharvest storage.
Written by (author): Ing. Miroslav Horák, Ph.D.
Department: Department of Post-Harvest Technology of Horticultural Products (FH)
Thesis supervisor: prof. Ing. Josef Balík, Ph.D.
Opponent:Ing. Aleš Urbánek
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        English

Title of the thesis:Změny hroznů během jejich dozrávání a posklizňového skladování.
Summary:Diplomová práce se zabývá vlivem ošetřování keře révy vinné na jakostní parametry hroznů a změnami jakostních parametrů při posklizňovém skladování hroznů. Práce byla řešena na Ústavu posklizňové technologie zahradnických produktů Zahradnické fakulty Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Lednici na Moravě v letech 2006 až 2008. Experimentální část sleduje změny jakostních parametrů u 3 odrůd révy vinné, u kterých byla v průběhu zrání provedena rozdílná regulace listové plochy a probírka hroznů. U hroznů 6 odrůd byly sledovány jakostní parametry v průběhu 140-ti denního posklizňového skladování, při uložení na slaměných roštech. V průběhu zrání i skladování byly sledovány tyto hodnoty: pH, rozpustná sušina, veškeré titrovatelné kyseliny, kyselina vinná a kyselina jablečná. Testované vlivy ošetření keře révy vinné neměly jednoznačný vliv na sledování jakostních parametrů hroznů. Během 140-ti denního posklizňového skladování hroznů došlo k průměrnému nárůstu rozpustné sušiny o hodnotu 17,92% (16,44°NM).
Key words:jakostní parametry, HPLC, hrozny, dozrávání, posklizňové skladování

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Final thesisThesis appendicesSupervisor's reviewOpponent's review

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user prof. Ing. Josef Balík, Ph.D..