Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Josef Balík, Ph.D.
Identification number: 3537
University e-mail: josef.balik [at] mendelu.cz
 
Academic staff - university professor - Department of Post-Harvest Technology of Horticultural Products (FH)
Researcher - Department of Post-Harvest Technology of Horticultural Products (FH)
Head of department - Department of Post-Harvest Technology of Horticultural Products (FH)
 
External Teacher - Faculty of AgriSciences (MENDELU)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Placements     Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:The quality of foodstuffs intended for particular nutritional uses
Written by (author): Bc. Šárka Zbořilová
Department: Department of Post-Harvest Technology of Horticultural Products (FH)
Thesis supervisor: prof. Ing. Josef Balík, Ph.D.
Opponent:Ing. Doubravka Rožnovská, Ph.D.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        English

Title of the thesis:Jakost potravin určených pro zvláštní výživu.
Summary:Práce byla zpracována v letech 2008-2009 na MZLU v Brně, Zahradnické fakultě v Lednici na Ústavu posklizňové technologie zahradnických produktů. V bakalářské práci je zpracováno téma jakosti potravin určených pro zvláštní výživu. Mezi tyto potraviny se řadí: potraviny pro počáteční a pokračující kojeneckou výživu a výživu malých dětí, potraviny pro obilnou výživu a ostatní výživu jinou než obilnou určenou pro výživu kojenců a malých dětí, potraviny pro nízkoenergetickou výživu určené ke snižování tělesné hmotnosti, potraviny pro zvláštní lékařské účely, potraviny bez fenylalaninu, potraviny bezlepkové, potraviny určené pro osoby s poruchami metabolismu sacharidů (diabetiky), potraviny s nízkým obsahem laktózy nebo bezlaktózové, potraviny s nízkým obsahem bílkovin, potraviny určené pro sportovce a pro osoby při zvýšeném tělesném výkonu. Potraviny jsou zhodnoceny z hlediska jejich významnosti vzhledem ke skupině konzumentů, hlavní látkové složení těchto potravin a jejich jakostní požadavky.
Key words:kojenci, lepek, fenylalanin, laktóza, diabetici

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Final thesisThesis appendicesSupervisor's reviewOpponent's review

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user prof. Ing. Josef Balík, Ph.D..