Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Josef Balík, Ph.D.
Identification number: 3537
University e-mail: josef.balik [at] mendelu.cz
 
Academic staff - university professor - Department of Post-Harvest Technology of Horticultural Products (FH)
Researcher - Department of Post-Harvest Technology of Horticultural Products (FH)
Head of department - Department of Post-Harvest Technology of Horticultural Products (FH)
 
External Teacher - Faculty of AgriSciences (MENDELU)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Placements     Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:History and contemporary of quality control
Written by (author): Ing. Jana Steiglová
Department: Department of Post-Harvest Technology of Horticultural Products (FH)
Thesis supervisor: prof. Ing. Josef Balík, Ph.D.
Opponent:RNDr. Stanislav Standara
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        English

Title of the thesis:Historie a současnost péče o jakost.
Summary:Bakalářská práce byla vypracována v letech 2007 -- 2009 na Mendelově zemědělské a lesnické univerzitě v Brně Zahradnické fakultě v Lednici na ústavu Posklizňové technologie zahradnických produktů. Práce se zabývá historií a současností řízení jakosti. Obsahuje kapitolu historie péče o jakost, která popisuje vývoj řízení jakosti od prvních zmínek o jakosti až do současné doby, dále se zabývá změnami definicí jakosti až po nejnovější definici. Další kapitolou je význam řízení jakosti a očekávané účinky managementu jakosti. Poslední kapitola se týká současných přístupů péče o jakost kam patří státní politika jakosti a právní prostředí, potravinové předpisy, mimolegislativní dokumenty managementu jakosti, principy a požadavky norem řady ISO 9000 a systémy řízení jakosti a bezpečnosti v potravinářství.
Key words:Řízení jakosti, Historie řízení jakosti, Současné přístupy péče o jakost

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Final thesisErrataSupervisor's reviewOpponent's review

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user prof. Ing. Josef Balík, Ph.D..