Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Josef Balík, Ph.D.
Identification number: 3537
University e-mail: josef.balik [at] mendelu.cz
 
Academic staff - university professor - Department of Post-Harvest Technology of Horticultural Products (FH)
Researcher - Department of Post-Harvest Technology of Horticultural Products (FH)
Head of department - Department of Post-Harvest Technology of Horticultural Products (FH)
 
External Teacher - Faculty of AgriSciences (MENDELU)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Placements     Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:The substances regulating taste and smell of food
Written by (author): Bc. Eva Hadačová
Department: Department of Post-Harvest Technology of Horticultural Products (FH)
Thesis supervisor: prof. Ing. Josef Balík, Ph.D.
Opponent:Ing. Miroslav Vachůn, Ph.D.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        English

Title of the thesis:Látky upravující chuť a vůni potravin.
Summary:Bakalářská práce byla zpracována v letech 2007 až 2009 na Ústavu posklizňové technologie zahradnických produktů Zahradnické fakulty v Lednici, Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně. V bakalářské práci se pojednává o významu látek upravujících chuť a vůni potravin, o jejich složení a fyzikálních formách, o způsobu získávání přírodních vonných a chuťových látek. Dále zahrnuje základní charakteristiku látek chuťových. Jsou zde charakterizovány vonné látky a jejich výroba a použití. Bakalářská práce také obsahuje pojednání o právním omezení při použití vonných a chuťových látek, rozděluje aromatické látky z hlediska legislativy, popisuje všechny náležitosti nezbytné pro označování aromat na obalu, charakterizuje sladidla. Závěrem jsou zmíněny aromatické látky používané pro výrobu potravin určených pro kojeneckou a dětskou výživu.
Key words:látky chuťové, vonné látky, aromata, aditivní látky, potraviny

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Final thesisSupervisor's reviewOpponent's review

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user prof. Ing. Josef Balík, Ph.D..