Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Josef Balík, Ph.D.
Identification number: 3537
University e-mail: josef.balik [at] mendelu.cz
 
Academic staff - university professor - Department of Post-Harvest Technology of Horticultural Products (FH)
Researcher - Department of Post-Harvest Technology of Horticultural Products (FH)
Head of department - Department of Post-Harvest Technology of Horticultural Products (FH)
 
External Teacher - Faculty of AgriSciences (MENDELU)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Placements     Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Phenolic compounds in food
Written by (author): Ing. Iva Machálková
Department: Department of Post-Harvest Technology of Horticultural Products (FH)
Thesis supervisor: prof. Ing. Josef Balík, Ph.D.
Opponent:RNDr. Stanislav Standara
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        English

Title of the thesis:Fenolické látkové složky v potravinách.
Summary:Práce byla zpracována v letech 2007 -- 2008 na Ústavu posklizňové technologie zahradnických produktů na Zahradnické fakultě v Lednici Mendelovi zemědělské a lesnické univerzity v Brně. Cílem práce bylo rozdělit fenolické látky vyskytující se v potravinách do logických skupin, vybrat a popsat nejdůležitější reakce, kterých se polyfenoly účastní, jak v potravinách, tak následně v lidském organismu a zhodnotit vliv těchto látek na zdraví člověka. Polyfenolické látky jsou rozděleny dle jejich chemické struktury na základní tři skupiny, a to neflavonoidní, flavonoidní a ostatní látky. Tyto skupiny jsou dále členěny do několika dalších kategorií, u kterých jsou popsány základní vlastnosti a uveden alespoň jeden zástupce. Jako nejdůležitější reakce jsou vybrány a popsány enzymatické a neenzymatické hnědnutí a antioxidační aktivita. Vliv polyfenolických látek přijímaných v potravě je popsán v poslední kapitole, kde jsou nastíněny pozitivní i negativní dopady na zdraví člověka.
Key words:potraviny, reakce, fenolické látky, ne/enzymové hnědnutí, antioxidanty

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Final thesisSupervisor's reviewOpponent's review

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user prof. Ing. Josef Balík, Ph.D..