Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Josef Balík, Ph.D.
Identification number: 3537
University e-mail: josef.balik [at] mendelu.cz
 
Academic staff - university professor - Department of Post-Harvest Technology of Horticultural Products (FH)
Výzkumník projektu III - Department of Post-Harvest Technology of Horticultural Products (FH)
Head of department - Department of Post-Harvest Technology of Horticultural Products (FH)
 
External Teacher - Faculty of AgriSciences (MENDELU)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Placements     Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Requirements on health non-hazardous fresh fruits and vegetables
Written by (author): Ing. Monika Zlínská
Department: Department of Post-Harvest Technology of Horticultural Products (FH)
Thesis supervisor: prof. Ing. Josef Balík, Ph.D.
Opponent:Ing. Běla Svitáčková, CSc.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        English

Title of the thesis:Požadavky na zdravotní nezávadnost čerstvého ovoce a zeleniny.
Summary:Bakalářskou práci jsem vypracovala v letech 2006-2008 na Ústavu posklizňové technologie zahradnických produktů Zahradnické fakultě v Lednici na Moravě Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně. Cílem práce bylo pojednat o rizikových látkových složkách ovoce a zeleniny, zabývat se požadavky platné legislativy na zdravotní nezávadnost ovoce a zeleniny. Práce pojednává o významu a rizicích spojených s jejich konzumací a sumarizuje požadavky podle aktuální legislativy. Práce obsahuje grafy a tabulky s obsahy těžkých kovů, reziduí pesticidů jejich maximální přípustné limity a procentické vyjádření zjištěných nálezů u jednotlivých druhů ovoce a zeleniny v roce 2006.
Key words:význam ovoce a zeleniny, rizikové látkové složky ovoce a zeleniny, zdravotní nezávadnost, platná legislativa

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Final thesisErrataSupervisor's reviewOpponent's review

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user prof. Ing. Josef Balík, Ph.D..