Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Josef Balík, Ph.D.
Identification number: 3537
University e-mail: josef.balik [at] mendelu.cz
 
Academic staff - university professor - Department of Post-Harvest Technology of Horticultural Products (FH)
Researcher - Department of Post-Harvest Technology of Horticultural Products (FH)
Head of department - Department of Post-Harvest Technology of Horticultural Products (FH)
 
External Teacher - Faculty of AgriSciences (MENDELU)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Placements     Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:The chemical structure wines and a methods of theirs analysis
Written by (author): Ing. Michaela Chvílová
Department: Department of Post-Harvest Technology of Horticultural Products (FH)
Thesis supervisor: prof. Ing. Josef Balík, Ph.D.
Opponent:Ing. Jaromír Veverka, Ph.D.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        English

Title of the thesis:Látkové složky vín a metody jejich analýzy.
Summary:Práce byla vypracována v letech 2007 -- 2008 na ústavu posklizňové technologie na zahradnické fakultě v Lednici Mendlova zemědělská a lesnická univerzita v Brně. Cílem práce bylo prostudovat dostupnou literaturu, látkové složení vín a metody jejich analýzy. První část popisuje jednotlivé složky vín a v závěru jsou zčásti popsané látky prospěšné pro zdraví, jako jsou flavonoidy, taniny, vitamíny a minerály. Druhá část přehledu popisuje analytické metody složek ve víně. Tato práce slouží jako ucelený přehled, může sloužit i jako podklad při podrobnějším studiu jednotlivých komponentů vín.
Key words:víno, složky, analýza

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Final thesisSupervisor's reviewOpponent's review

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user prof. Ing. Josef Balík, Ph.D..