Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Josef Balík, Ph.D.
Identification number: 3537
University e-mail: josef.balik [at] mendelu.cz
 
Academic staff - university professor - Department of Post-Harvest Technology of Horticultural Products (FH)
Researcher - Department of Post-Harvest Technology of Horticultural Products (FH)
Head of department - Department of Post-Harvest Technology of Horticultural Products (FH)
 
External Teacher - Faculty of AgriSciences (MENDELU)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Placements     Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Dissertation thesis
Thesis title:The influence of raw material and technology to qualitative parameters of rosé wines
Written by (author): Ing. Jan Stávek, Ph.D.
Department: Department of Post-Harvest Technology of Horticultural Products (FH)
Thesis supervisor: prof. Ing. Josef Balík, Ph.D.
Opponent 1:Ing. Pavel Vajčner
Opponent 2:prof. Ing. Vlastimil Fic, DrSc.
Opponent 3:doc. Ing. Eduard Postbiegl, CSc.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        English

Title of the thesis:Vliv suroviny a technologie na kvalitativní parametry růžových vín
Summary:Výsledky v práci bylo prokázáno, že surovina napadená hnilobou obsahuje až poloviční množství anthokyaninů oproti zdravým hroznům. Většina výrobců rosé vín v ČR považuje za optimální zpracovávat hrozny o cukernatosti v rozmezí 20 až 22 °NM. V takto vyzrálých hroznech je dostatečný obsah barevných látek a vhodná kvalita látek aromatických, podporujících charakter rosé vín Ve spektru modrých odrůd povolených pro výrobu jakostních vín v České republice se vyskytují odrůdy různě vhodné pro výrobu rosé vín. Odrůdy ze skupiny barvířek vykazují až pětkrát vyšší obsah anthokyaninů než odrůdy s nebarevnou dužninou. Odrůda Rubinet se svým anthokyaninovým profilem naprosto liší od ostatních odrůd. Tato odrůdová specifita by mohla být předmětem podrobnějších studií a vést k možné identifikaci odrůd podle spektra anthokyaninů. Při sledování dynamiky anthokyaninů během vinifikace rosé vín jejich obsah kulminoval ve stádiu po maceraci rmutu. Bylo dokázáno, že řízení teploty během vinifikace hroznů je důležitý krok na cestě k výrobě špičkového vína, zvláště rosé vína s intenzivním ovocným aroma. Filtrace vína snižuje obsah anthokyaninů. Úbytek těchto barevných látek je tím větší, čím delší je interval filtrace. Šetrnějším typem filtrace se zdá být křemelinová. Při skladování vína za vyšších teplot nedochází pouze k urychlení reakcí anthokyaninů s tanniny. Studie vlivu skladovacích podmínek na obsah barevných sloučenin ukázala, že teplota skladování je důležitější faktor než světelné podmínky. U souborů vín z tuzemského trhu bylo zjištěno, že odrůda nemá na intenzitu a odstín rosé vína vliv. Důležitějším faktorem je zřejmě použitá technologie vinifikace hroznů. Objem výroby a počet vín vyrobených a zatříděných jako rosé a klaret se v posledních letech zvyšuje téměř dvojnásobně ročně.
Key words:víno, rosé, anthokyaniny, barva vína

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Final thesisThesis appendicesSupervisor's reviewOpponent's review P. VajčnerOpponent's review V. FicOpponent's review E. Postbiegl

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user prof. Ing. Josef Balík, Ph.D..