Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Josef Balík, Ph.D.
Identification number: 3537
University e-mail: josef.balik [at] mendelu.cz
 
Academic staff - university professor - Department of Post-Harvest Technology of Horticultural Products (FH)
Researcher - Department of Post-Harvest Technology of Horticultural Products (FH)
Head of department - Department of Post-Harvest Technology of Horticultural Products (FH)
 
External Teacher - Faculty of AgriSciences (MENDELU)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Placements     Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Control of content of polyphenols in grape musts and white wines.
Written by (author): Ing. Jan Pavlica
Department: Department of Post-Harvest Technology of Horticultural Products (FH)
Thesis supervisor: prof. Ing. Josef Balík, Ph.D.
Opponent:Ing. Jaromír Veverka, Ph.D.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        English

Title of the thesis:Řízení obsahu polyfenolů v moštech a bílých vínech.
Summary:Diplomová práce byla zpracována v letech 2005 až 2007 na Zahradnické fakultě v Lednici na Moravě, Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně. Cílem bylo zabývat se otázkou polyfenolů v moštech a bílých vínech. Zpracovat hrozny vybraných bílých odrůd pomocí dvou lisovacích systémů, vybrané révové mošty a mladá vína podrobit čiření. V experimentálních vzorcích stanovit koncentraci veškerých polyfenolů a provést senzorickou analýzu vín komisí hodnotitelů. Následně byla provedena sumarizace výsledků rozborů a statistické testování mnohonásobným porovnáváním metodou minimální průkazné diference. Zjištěné výsledky neukázaly výraznější rozdíl mezi typy použitých lisů. Sledované změny polyfenolů vybranými čířícími prostředky ukázali, že se jejich obsah snižuje se zvyšující se dávkou čiřidel. Nejlepší výsledky u čiřených vín měl přípravek PVPP (polyvinylpolypyrronidol). Dále se ukázalo, že čiřící prostředky mají podstatný vliv na senzorických parametrech vín.
Key words:polyfenoly, lisování, hroznový mošt, bílé víno, čiření

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Final thesisThesis appendicesSupervisor's reviewOpponent's review

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user prof. Ing. Josef Balík, Ph.D..