Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

prof. Ing. Josef Balík, Ph.D.
Identifikační číslo: 3537
Univerzitní e-mail: josef.balik [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - profesor - Ústav posklizňové technologie zahradnických produktů (ZF)
Vědecko-výzkumný pracovník - Ústav posklizňové technologie zahradnických produktů (ZF)
Vedoucí ústavu - Ústav posklizňové technologie zahradnických produktů (ZF)
 
Externí učitel - Agronomická fakulta (MENDELU)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     
Stáže     Orgány     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Srovnání evropských a asijských odrůd hrušek pro produkci destilátů.
Autor: Ing. Ján Gajda
Pracoviště: Ústav posklizňové technologie zahradnických produktů (ZF)
Vedoucí práce: prof. Ing. Josef Balík, Ph.D.
Oponent:Ing. Richard Stávek
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:Srovnání evropských a asijských odrůd hrušek pro produkci destilátů.
Abstrakt:Práce byla řešena na MZLU v Brně na Zahradnické fakultě v Lednici na Ústavu posklizňové technologie zahradnických produktů v letech 2005 - 2008. Cílem bylo porovnat a zhodnotit evropské a asijské odrůdy hrušek pro produkci destilátů. Pro tuto práci bylo použito celkem 7 odrůd hrušek, z toho 5 asijských odrůd (Hosui, Shinko, Shinseiki, Man san a Kumt ghant chu) a 2 evropské odrůdy hrušek (Williamsova čáslavka a Diana). Sklizeň hrušek probíhala v pěstební sezóně 2006 a 2007. V destilátech byl stanoven obsah alkoholu, těkavých kyselin, methanolu a výtěžnost suroviny. Destiláty byly hodnoceny senzoricky pomocí grafických stupnicových metod a kategorové ordinální stupnice. Nejlépe byly hodnoceny destiláty z evropských odrůd, zejména odrůdy Williamsova čáslavka, dále pak Man san a Shinseiki. Byla zjištěna statisticky velmi výrazná odlišnost v hruškové vůni i chuti destilátu z evropských odrůd od destilátů z asijských odrůd.
Klíčová slova:hruškový destilát, nashi, ovocný kvas

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Závěrečná prácePřílohy práceErrataPosudek vedoucíhoPosudek oponenta

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele prof. Ing. Josef Balík, Ph.D..