Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Josef Balík, Ph.D.
Identification number: 3537
University e-mail: josef.balik [at] mendelu.cz
 
Academic staff - university professor - Department of Post-Harvest Technology of Horticultural Products (FH)
Researcher - Department of Post-Harvest Technology of Horticultural Products (FH)
Head of department - Department of Post-Harvest Technology of Horticultural Products (FH)
 
External Teacher - Faculty of AgriSciences (MENDELU)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Placements     Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Comparison and evaluation of Europe and Asia pears species for spirits production
Written by (author): Ing. Ján Gajda
Department: Department of Post-Harvest Technology of Horticultural Products (FH)
Thesis supervisor: prof. Ing. Josef Balík, Ph.D.
Opponent:Ing. Richard Stávek
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        English

Title of the thesis:Srovnání evropských a asijských odrůd hrušek pro produkci destilátů.
Summary:Práce byla řešena na MZLU v Brně na Zahradnické fakultě v Lednici na Ústavu posklizňové technologie zahradnických produktů v letech 2005 - 2008. Cílem bylo porovnat a zhodnotit evropské a asijské odrůdy hrušek pro produkci destilátů. Pro tuto práci bylo použito celkem 7 odrůd hrušek, z toho 5 asijských odrůd (Hosui, Shinko, Shinseiki, Man san a Kumt ghant chu) a 2 evropské odrůdy hrušek (Williamsova čáslavka a Diana). Sklizeň hrušek probíhala v pěstební sezóně 2006 a 2007. V destilátech byl stanoven obsah alkoholu, těkavých kyselin, methanolu a výtěžnost suroviny. Destiláty byly hodnoceny senzoricky pomocí grafických stupnicových metod a kategorové ordinální stupnice. Nejlépe byly hodnoceny destiláty z evropských odrůd, zejména odrůdy Williamsova čáslavka, dále pak Man san a Shinseiki. Byla zjištěna statisticky velmi výrazná odlišnost v hruškové vůni i chuti destilátu z evropských odrůd od destilátů z asijských odrůd.
Key words:hruškový destilát, nashi, ovocný kvas

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Final thesisThesis appendicesErrataSupervisor's reviewOpponent's review

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user prof. Ing. Josef Balík, Ph.D..