Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

prof. Ing. Josef Balík, Ph.D.
Identifikační číslo: 3537
Univerzitní e-mail: josef.balik [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - profesor - Ústav posklizňové technologie zahradnických produktů (ZF)
Vědecko-výzkumný pracovník - Ústav posklizňové technologie zahradnických produktů (ZF)
Vedoucí ústavu - Ústav posklizňové technologie zahradnických produktů (ZF)
 
Externí učitel - Agronomická fakulta (MENDELU)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     
Stáže     Orgány     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Srovnání vybraných odrůd modrých hroznů pro produkci růžových vín.
Autor: Ing. Vlastimil Černý, DiS.
Pracoviště: Ústav posklizňové technologie zahradnických produktů (ZF)
Vedoucí práce: prof. Ing. Josef Balík, Ph.D.
Oponent:Ing. Aleš Urbánek
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:Srovnání vybraných odrůd modrých hroznů pro produkci růžových vín.
Abstrakt:Diplomová práce byla zpracována na Ústavu posklizňové technologie, Zahradnické fakulty v Lednici, Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně v roce 2007. Cílem práce bylo srovnání vybraných odrůd modrých hroznů pro produkci růžových vín. Byla vyrobena růžová vína ze čtyř odrůd révy vinné, ve dvou stupních cukernatosti hroznů, v ročnících 2005, 2006 -- Svatovavřinecké, Zweigeltrebe, Frankovka, André. Během vinifikace byla provedena laboratorní analýza za účelem zjištění obsahu antokyanů, polyfenolů, barevnostních charakteristik a dále pak senzorická analýza za účelem srovnání senzorické jakosti vyrobených vín. Byly prokázány významné souvislostí mezi získanými senzorickými a analytickými údaji vyrobených vín. Významným způsobem souvisí obsah antokyanů ve vínech s obsahem antokyanů v bobulích hroznů. Taktéž je tímto aspektem a následným způsobem vinifikace podstatně ovlivněna atraktivita a intenzita barvy vyrobených vín. Senzoricky byly nejvýše vyhodnoceny odrůdy Frankovka a Zweigeltrebe v jakostním stupni víno s přívlastkem pozdní sběr. Přívlastková vína byla v obou ročnících hodnocena výše, statisticky byl však tento rozdíl neprůkazný.
Klíčová slova:modré hrozny, senzorické hodnocení, polyfenoly, analýza barvy, antokyany, růžové víno

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Závěrečná prácePřílohy prácePosudek vedoucíhoPosudek oponenta

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele prof. Ing. Josef Balík, Ph.D..