Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Josef Balík, Ph.D.
Identification number: 3537
University e-mail: josef.balik [at] mendelu.cz
 
Academic staff - university professor - Department of Post-Harvest Technology of Horticultural Products (FH)
Researcher - Department of Post-Harvest Technology of Horticultural Products (FH)
Head of department - Department of Post-Harvest Technology of Horticultural Products (FH)
 
External Teacher - Faculty of AgriSciences (MENDELU)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Placements     Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:The comparsion of blue grapes varieties for rose wine production.
Written by (author): Ing. Vlastimil Černý, DiS.
Department: Department of Post-Harvest Technology of Horticultural Products (FH)
Thesis supervisor: prof. Ing. Josef Balík, Ph.D.
Opponent:Ing. Aleš Urbánek
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        English

Title of the thesis:Srovnání vybraných odrůd modrých hroznů pro produkci růžových vín.
Summary:Diplomová práce byla zpracována na Ústavu posklizňové technologie, Zahradnické fakulty v Lednici, Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně v roce 2007. Cílem práce bylo srovnání vybraných odrůd modrých hroznů pro produkci růžových vín. Byla vyrobena růžová vína ze čtyř odrůd révy vinné, ve dvou stupních cukernatosti hroznů, v ročnících 2005, 2006 -- Svatovavřinecké, Zweigeltrebe, Frankovka, André. Během vinifikace byla provedena laboratorní analýza za účelem zjištění obsahu antokyanů, polyfenolů, barevnostních charakteristik a dále pak senzorická analýza za účelem srovnání senzorické jakosti vyrobených vín. Byly prokázány významné souvislostí mezi získanými senzorickými a analytickými údaji vyrobených vín. Významným způsobem souvisí obsah antokyanů ve vínech s obsahem antokyanů v bobulích hroznů. Taktéž je tímto aspektem a následným způsobem vinifikace podstatně ovlivněna atraktivita a intenzita barvy vyrobených vín. Senzoricky byly nejvýše vyhodnoceny odrůdy Frankovka a Zweigeltrebe v jakostním stupni víno s přívlastkem pozdní sběr. Přívlastková vína byla v obou ročnících hodnocena výše, statisticky byl však tento rozdíl neprůkazný.
Key words:modré hrozny, senzorické hodnocení, polyfenoly, analýza barvy, antokyany, růžové víno

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Final thesisThesis appendicesSupervisor's reviewOpponent's review

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user prof. Ing. Josef Balík, Ph.D..