Ľudia na MENDELU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Josef Balík, Ph.D.
Identifikačné číslo: 3537
Univerzitný e-mail: josef.balik [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - profesor - Ústav posklizňové technologie zahradnických produktů (ZF)
Vědecko-výzkumný pracovník - Ústav posklizňové technologie zahradnických produktů (ZF)
Vedúci ústavu - Ústav posklizňové technologie zahradnických produktů (ZF)
 
Externý učiteľ - Agronomická fakulta

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     
Stáže     Orgány     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Dizertačná práca
Názov práce:Identifikácia kritických bodov kvality ovocia a zeleniny v čerstvom stave a ich možnosti riadenia
Autor: Ing. Marek Dandár, Ph.D.
Pracovisko: Ústav posklizňové technologie zahradnických produktů (ZF)
Vedúci práce: prof. Ing. Josef Balík, Ph.D.
Oponent 1:Ivan Hričovský
Oponent 2:Magdaléna Valšíková
Oponent 3:Jaroslav Nenadál
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:Slovenčina

Čeština        Slovenčina        Angličtina

Názov práce:Identifikácia kritických bodov kvality ovocia a zeleniny v čerstvom stave a ich možnosti riadenia
Abstrakt:Táto práca je zameraná nielen na systémy riadenia kvality, zdravotnú neškodnosť a s tým súvisiaci popis slabých miest v reťazci, ale aj na proces tvorby celosvetovej a európskej legislatívy. Trh, jeho regulácia a predchádzanie krízam je momentálne jednou z priorít Európskej únie. Na to, aby sa predchádzalo krízam vzniknutým v nedávnej minulosti, ktoré spôsobili finančné straty výrobcov jabĺk v Spoločenstve z dôvodu nárastu dovozu jabĺk z niektorých tretích krajín južnej pologule slúžia okrem iných nástrojov regulácie trhu aj obchodné normy kvality. Plodiny, na ktoré je táto práca zameraná (jablko, cibuľa) sú na Slovensku hojne pestované nielen z dôvodu vhodných klimatických podmienok, ale aj z dôvodu značnej obľúbenosti medzi konzumentmi. Je preto namieste im venovať patričnú pozornosť a študovať možné faktory vplývajúce na ich kvalitu na všetkých stupňoch potravinového reťazca od pestovania až po vystavenia a ponúkania ich spotrebiteľom priamo na pulte v maloobchodných prevádzkach. Cieľom práce bola identifikácia a popis jednotlivých kritických bodov v reťazci, ktoré negatívne ovplyvňujú kvalitu čerstvého ovocia a zeleniny (jabĺk, cibule) a hľadanie optimálnych riešení na ich odstránenie.
Kľúčové slová:HACCP, system riadenia kvality, Global GAP

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Záverečná prácaPosudok vedúcehoPosudok oponenta I. HričovskýPosudok oponenta M. ValšíkováPosudok oponenta J. Nenadál

Časti práce s odloženým zverejnením:

Zadanie práce neobmedzene

Pokiaľ chcete získať prístup k častiam práce s odloženým zverejnením, kontaktujte používateľa prof. Ing. Josef Balík, Ph.D..