Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

prof. Ing. Josef Balík, Ph.D.
Identifikační číslo: 3537
Univerzitní e-mail: josef.balik [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - profesor - Ústav posklizňové technologie zahradnických produktů (ZF)
Vědecko-výzkumný pracovník - Ústav posklizňové technologie zahradnických produktů (ZF)
Vedoucí ústavu - Ústav posklizňové technologie zahradnických produktů (ZF)
 
Externí učitel - Agronomická fakulta (MENDELU)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     
Stáže     Orgány     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Disertační práce
Název práce:Identifikace kritických bodu jakosti ovoce a zeleniny v čerstvem stavu a jejich možnosti rizeni
Autor: Ing. Marek Dandár, Ph.D.
Pracoviště: Ústav posklizňové technologie zahradnických produktů (ZF)
Vedoucí práce: prof. Ing. Josef Balík, Ph.D.
Oponent 1:Ivan Hričovský
Oponent 2:Magdaléna Valšíková
Oponent 3:Jaroslav Nenadál
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Slovenština

Čeština        Slovenština        Angličtina

Název práce:Identifikácia kritických bodov kvality ovocia a zeleniny v čerstvom stave a ich možnosti riadenia
Abstrakt:Táto práca je zameraná nielen na systémy riadenia kvality, zdravotnú neškodnosť a s tým súvisiaci popis slabých miest v reťazci, ale aj na proces tvorby celosvetovej a európskej legislatívy. Trh, jeho regulácia a predchádzanie krízam je momentálne jednou z priorít Európskej únie. Na to, aby sa predchádzalo krízam vzniknutým v nedávnej minulosti, ktoré spôsobili finančné straty výrobcov jabĺk v Spoločenstve z dôvodu nárastu dovozu jabĺk z niektorých tretích krajín južnej pologule slúžia okrem iných nástrojov regulácie trhu aj obchodné normy kvality. Plodiny, na ktoré je táto práca zameraná (jablko, cibuľa) sú na Slovensku hojne pestované nielen z dôvodu vhodných klimatických podmienok, ale aj z dôvodu značnej obľúbenosti medzi konzumentmi. Je preto namieste im venovať patričnú pozornosť a študovať možné faktory vplývajúce na ich kvalitu na všetkých stupňoch potravinového reťazca od pestovania až po vystavenia a ponúkania ich spotrebiteľom priamo na pulte v maloobchodných prevádzkach. Cieľom práce bola identifikácia a popis jednotlivých kritických bodov v reťazci, ktoré negatívne ovplyvňujú kvalitu čerstvého ovocia a zeleniny (jabĺk, cibule) a hľadanie optimálnych riešení na ich odstránenie.
Klíčová slova:HACCP, system riadenia kvality, Global GAP

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Závěrečná prácePosudek vedoucíhoPosudek oponenta I. HričovskýPosudek oponenta M. ValšíkováPosudek oponenta J. Nenadál

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele prof. Ing. Josef Balík, Ph.D..