Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Josef Balík, Ph.D.
Identification number: 3537
University e-mail: josef.balik [at] mendelu.cz
 
Academic staff - university professor - Department of Post-Harvest Technology of Horticultural Products (FH)
Researcher - Department of Post-Harvest Technology of Horticultural Products (FH)
Head of department - Department of Post-Harvest Technology of Horticultural Products (FH)
 
External Teacher - Faculty of AgriSciences (MENDELU)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Placements     Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Dissertation thesis
Thesis title:Identification a critical points of quality fruit and vegetables in fresh condition and possibilities of their management.
Written by (author): Ing. Marek Dandár, Ph.D.
Department: Department of Post-Harvest Technology of Horticultural Products (FH)
Thesis supervisor: prof. Ing. Josef Balík, Ph.D.
Opponent 1:Ivan Hričovský
Opponent 2:Magdaléna Valšíková
Opponent 3:Jaroslav Nenadál
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Czech        Slovak        English

Title of the thesis:Identifikácia kritických bodov kvality ovocia a zeleniny v čerstvom stave a ich možnosti riadenia
Summary:Táto práca je zameraná nielen na systémy riadenia kvality, zdravotnú neškodnosť a s tým súvisiaci popis slabých miest v reťazci, ale aj na proces tvorby celosvetovej a európskej legislatívy. Trh, jeho regulácia a predchádzanie krízam je momentálne jednou z priorít Európskej únie. Na to, aby sa predchádzalo krízam vzniknutým v nedávnej minulosti, ktoré spôsobili finančné straty výrobcov jabĺk v Spoločenstve z dôvodu nárastu dovozu jabĺk z niektorých tretích krajín južnej pologule slúžia okrem iných nástrojov regulácie trhu aj obchodné normy kvality. Plodiny, na ktoré je táto práca zameraná (jablko, cibuľa) sú na Slovensku hojne pestované nielen z dôvodu vhodných klimatických podmienok, ale aj z dôvodu značnej obľúbenosti medzi konzumentmi. Je preto namieste im venovať patričnú pozornosť a študovať možné faktory vplývajúce na ich kvalitu na všetkých stupňoch potravinového reťazca od pestovania až po vystavenia a ponúkania ich spotrebiteľom priamo na pulte v maloobchodných prevádzkach. Cieľom práce bola identifikácia a popis jednotlivých kritických bodov v reťazci, ktoré negatívne ovplyvňujú kvalitu čerstvého ovocia a zeleniny (jabĺk, cibule) a hľadanie optimálnych riešení na ich odstránenie.
Key words:HACCP, system riadenia kvality, Global GAP

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Final thesisSupervisor's reviewOpponent's review I. HričovskýOpponent's review M. ValšíkováOpponent's review J. Nenadál

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user prof. Ing. Josef Balík, Ph.D..