Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Josef Balík, Ph.D.
Identification number: 3537
University e-mail: josef.balik [at] mendelu.cz
 
Academic staff - university professor - Department of Post-Harvest Technology of Horticultural Products (FH)
Researcher - Department of Post-Harvest Technology of Horticultural Products (FH)
Head of department - Department of Post-Harvest Technology of Horticultural Products (FH)
 
External Teacher - Faculty of AgriSciences (MENDELU)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Placements     Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Management system safeness groceries
Written by (author): Ing. Andrea Cagašová
Department: Department of Post-Harvest Technology of Horticultural Products (FH)
Thesis supervisor: prof. Ing. Josef Balík, Ph.D.
Opponent:prof. Ing. Karel Kopec, DrSc.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        English

Title of the thesis:Systémy řízení bezpečnosti potravin.
Summary:Cílem bakalářské práce bylo pojednat o významu bezpečnosti potravin, o rizikových faktorech zdravotní nezávadnosti potravin. Dále popsat aktuální přístup v řízení bezpečnosti potravin a srovnat vybrané systémy řízení bezpečnosti potravin. Práci jsem vypracovala na ústavu posklizňové technologie, zahradnické fakulty v Lednici, Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně. Obsahem bakalářské práce jsou zejména systémy řízení bezpečnosti potravin, je zde popsán legislativní přístup v řízení bezpečnosti potravin, kde popisuji systémy zajištění bezpečnosti potravin v ČR, organizace podílející se na fungování bezpečnosti potravin, nejvýznamnější instituce a aktivity k zajištění bezpečnosti potravin. Dále se zpracovává systém začlenění bezpečnosti potravin v ČR do Evropských struktur, faktory zdravotní nezávadnosti, ke kterým řadíme biologická, chemická a fyzikální nebezpečí. Najdeme zde stručný popis aktuálního řízení bezpečnosti potravin (systém kritických bodů, ISO 9001:2000. ISO 22 000: 2005, EurepGAP, BRC a IFS) a srovnání vybraných systémů řízení bezpečnosti potravin.
Key words:faktory zdravotní nezávadnosti, ISO, HACCP, systémy řízení, bezpečnost potravin, BRC, IFS

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Final thesisErrataSupervisor's reviewOpponent's review

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user prof. Ing. Josef Balík, Ph.D..