Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Josef Balík, Ph.D.
Identification number: 3537
University e-mail: josef.balik [at] mendelu.cz
 
Academic staff - university professor - Department of Post-Harvest Technology of Horticultural Products (FH)
Researcher - Department of Post-Harvest Technology of Horticultural Products (FH)
Head of department - Department of Post-Harvest Technology of Horticultural Products (FH)
 
External Teacher - Faculty of AgriSciences (MENDELU)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Placements     Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Coloured changes products from fruit and vegetables during technological processing
Written by (author): Ing. Monika Pleskačová
Department: Department of Post-Harvest Technology of Horticultural Products (FH)
Thesis supervisor: prof. Ing. Josef Balík, Ph.D.
Opponent:Ing. Miroslav Vachůn, Ph.D.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        English

Title of the thesis:Barevné změny výrobků z ovoce a zeleniny během technologického zpracování.
Summary:Cílem bakalářské práce bylo rozdělit a charakterizovat přírodní barviva, která se nejvýrazněji podílí na zbarvení ovoce a zeleniny. Soustředit se na fyzikální a chemické vlastnosti rostlinných barviv a pojednat o barevných změnách s ohledem na jakost výrobků z ovoce a zeleniny. Bakalářskou práci jsem vypracovala v letech 2006 -- 2008 na Ústavu posklizňové technologie Zahradnické fakulty v Lednici na Moravě, Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně. První část práce se zabývá rozdělením a názvoslovím jednotlivých barviv, dále jejich výskytem v ovoci a zelenině. Následující kapitola je věnována vlastnostem barviv a změnám, které nastávají během zrání plodů nebo jejich zpracováním. Na konci práce jsou uvedeny účinky barviv na lidský organismus.
Key words:přírodní barviva, výskyt pigmentů, tvorba přírodních pigmentů, reakční změny barviv

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Final thesisThesis appendicesSupervisor's reviewOpponent's review

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user prof. Ing. Josef Balík, Ph.D..