Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Josef Balík, Ph.D.
Identification number: 3537
University e-mail: josef.balik [at] mendelu.cz
 
Academic staff - university professor - Department of Post-Harvest Technology of Horticultural Products (FH)
Researcher - Department of Post-Harvest Technology of Horticultural Products (FH)
Head of department - Department of Post-Harvest Technology of Horticultural Products (FH)
 
External Teacher - Faculty of AgriSciences (MENDELU)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Placements     Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Principles of quality inspection
Written by (author): Ing. Dita Čechová
Department: Department of Post-Harvest Technology of Horticultural Products (FH)
Thesis supervisor: prof. Ing. Josef Balík, Ph.D.
Opponent:Ing. Miroslav Vachůn, Ph.D.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        English

Title of the thesis:Principy přejímky jakosti.
Summary:Bakalářská práce byla vypracována v letech 2007-2008 na Zahradnické fakultě v Lednici Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně, na Ústavu posklizňové technologie zahradnických produktů. Cílem práce bylo pojednat o významu zabezpečování a řízení jakosti dodávek, o různých způsobech přejímky zboží a principech statistické přejímky jakosti. Práce obsahuje pojednání o způsobech přejímky zboží z pohledu managementu jakosti. Významný prostor je věnován statistické přejímce a jejím aplikacím. Citované přejímací plány vycházejí z platných ČSN ISO.
Key words:jakost, statistická přejímka, přejímací plán, typy statistických přejímek

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Final thesisThesis appendicesSupervisor's reviewOpponent's review

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user prof. Ing. Josef Balík, Ph.D..