Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Josef Balík, Ph.D.
Identification number: 3537
University e-mail: josef.balik [at] mendelu.cz
 
Academic staff - university professor - Department of Post-Harvest Technology of Horticultural Products (FH)
Researcher - Department of Post-Harvest Technology of Horticultural Products (FH)
Head of department - Department of Post-Harvest Technology of Horticultural Products (FH)
 
External Teacher - Faculty of AgriSciences (MENDELU)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Placements     Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Evaluation of quality and aromatic profile grapewines.
Written by (author): Ing. Marek Uhnák
Department: Department of Post-Harvest Technology of Horticultural Products (FH)
Thesis supervisor: prof. Ing. Josef Balík, Ph.D.
Opponent:Ing. Marek Babisz
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Czech        Slovak        English

Title of the thesis:Hodnotenie akosti a aromatického profilu hroznových vín
Summary:Diplomová práca bola vypracovaná na ústave pozberovej technológie záhradníckych produktov na Zahradníckej fakulte v Lednici Mendelovej zemědělskej a lesnickej univerzity v Brně v rokoch 2004 -- 2006. Prvá časť práce je zameraná na látkové zloženie vína a ich vplyv na organoleptické vlastnosti a zároveň aj o legislatývnich požiadavkách na jednotlivé látkové parametre a senzorické vnemy. Druhá časť práce charakterizuje akostné parametre senzorickej analýzy a to hlavne metódy s použitím stupníc, ich vyhodnocovanie a použitie v praxi. A napokon v poslednej časti som sa sústredil na postupy analytyckej a senzorickej analýzy a interpretácii ich výsledkov. Taktiež bola skúmaná korelácia látkového zloženia a senzorického hodnotenia, ako aj závisloť intenzity jednotlivých aróm a chutí na akostnom ohodnotení. Kontext práce dopĺňajú rôzne interpretácie výsledkov, tabuľky a grafy.
Key words:hodnotenie, aróma, vôňa, akosť, profil, senzorická

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Final thesisSupervisor's reviewOpponent's review

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user prof. Ing. Josef Balík, Ph.D..