Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Josef Balík, Ph.D.
Identification number: 3537
University e-mail: josef.balik [at] mendelu.cz
 
Academic staff - university professor - Department of Post-Harvest Technology of Horticultural Products (FH)
Researcher - Department of Post-Harvest Technology of Horticultural Products (FH)
Head of department - Department of Post-Harvest Technology of Horticultural Products (FH)
 
External Teacher - Faculty of AgriSciences (MENDELU)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Placements     Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:The comparison of clarification effects of bentonites on wine quality
Written by (author): Ing. Radek Pšeja
Department: Department of Post-Harvest Technology of Horticultural Products (FH)
Thesis supervisor: prof. Ing. Josef Balík, Ph.D.
Opponent:Ing. Aleš Urbánek
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        English

Title of the thesis:Srovnání čiřících účinků bentonitů na jakost révových vín
Subtitle of the thesis:Diplomová práce
Summary:Diplomovou práci jsem řešil v letech 2005 až 2006 na Zahradnické fakultě v Lednici, Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně. Cílem bylo srovnání čiřících účinků jednotlivých bentonitů na změny vín v bílkovinné stabilitě, u bílých vín rovněž koncentraci bílkovin, u červených vín koncentraci anthokyaninů a změny v jejich barevnosti. Materiálem pro můj experiment byly odrůdy Veltlínské zelené, Ryzlink vlašský, Muller Thurgau, Sylvánské zelené, Chardonnay, Neuburské, Rulandské bílé, Rulandské modré, Zweigeltrebe, Dornfelder a Cabernet Sauvignon, které jsem získal jak od drobných pěstitelů, tak i od významných vinařských firem. Do mladých vín z těchto odrůd jsem aplikoval ve dvou různých dávkách (50 a 100 g.hl-1) 7 druhů bentonitů a to: Spherobent super, Nacalit eisenarm, Majorbenton B, Blancobent eisenarm, Enobent super, Bentogran a Bentovin. A zjišťoval jejich působení na změny v bílkovinné stabilitě, u bílých vín rovněž koncentraci bílkovin, u červených vín koncentraci anthokyaninů a změny v jejich barevnosti. Experimentální vzorky bílých vín, které jsem pro testování zvolil, byly vysoce nestabilní (až 3,8 g.l-1), proto nelze označit žádný bentonit o dávce 50 a 100 g.hl-1 za dostačující pro bílkovinnou stabilitu u všech bílých vín. Zjistil jsem statisticky průkazný rozdíl v procentuálním snížení obsahu bílkovin u bentonitu Bentovin vůči ostatním typům bentonitů. Při sledování stability u červených vín, jsem zjistil, že červená vína není třeba bentonity čiřit a když už, tak v nepatrných dávkách a bentonity šetrnými vůči barvivám. Z mých výsledků bych nejvíce doporučoval bentonit Majorbenton B. Při možném čiření červených vín bentonity, je důležité si uvědomit, že barva je jeden ze základních kvalitativních parametrů vín, především proto, neboť je první charakteristikou, která je z degustační skleničky patrná.
Key words:čiření, bentonit, bílkoviny, anthokyaniny

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Final thesisThesis appendicesSupervisor's reviewOpponent's review

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user prof. Ing. Josef Balík, Ph.D..