Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Josef Balík, Ph.D.
Identification number: 3537
University e-mail: josef.balik [at] mendelu.cz
 
Academic staff - university professor - Department of Post-Harvest Technology of Horticultural Products (FH)
Researcher - Department of Post-Harvest Technology of Horticultural Products (FH)
Head of department - Department of Post-Harvest Technology of Horticultural Products (FH)
 
External Teacher - Faculty of AgriSciences (MENDELU)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Placements     Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Monitoring polyphenols and anthocyanins in red wines
Written by (author): Ing. Markéta Pokorná
Department: Department of Post-Harvest Technology of Horticultural Products (FH)
Thesis supervisor: prof. Ing. Josef Balík, Ph.D.
Opponent:Ing. Miroslav Vachůn, Ph.D.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        English

Title of the thesis:Sledování polyfenolů a anthokyaninů v červených vínech
Summary:Diplomová práce byla řešena na Zahradnické fakultě v Lednici, Mendelově zemědělské a lesnické univerzity v Brně v letech 2005 až 2006. Cílem práce bylo sledování polyfenolických látek a anthokyaninů v červených vínech v závislosti na technologických operacích. Pro experiment bylo použito 13 vzorků červených vín a jeden vzorek růžového vína od různých zpracovatelů, z různých vinařských obcí. Vína byla vždy odebírána před a po technologické operaci (čiření, stáčení, přídavek antioxidačních přípravků, filtrace a vymražování) a podrobena chemickému rozboru. Dosažené výsledky poukázaly, že s vysokou pravděpodobností čiřením (želatinou, bentonitem Blancobent eisenarm) hodnoty sledovaných parametrů klesnou. Použité filtrační techniky (cross-flow, křemelinový naplavovací filtr, vložková filtrace) se projevily podobně. Naopak po přídavku antioxidačních přípravků (Noxitanu, Fermotanu, Ellagitanu rouge) obsah sledovaných parametrů většinou narostl.
Key words:polyfenoly, anthokyaniny, víno

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Final thesisThesis appendicesSupervisor's reviewOpponent's review

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user prof. Ing. Josef Balík, Ph.D..