Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Josef Balík, Ph.D.
Identification number: 3537
University e-mail: josef.balik [at] mendelu.cz
 
Academic staff - university professor - Department of Post-Harvest Technology of Horticultural Products (FH)
Researcher - Department of Post-Harvest Technology of Horticultural Products (FH)
Head of department - Department of Post-Harvest Technology of Horticultural Products (FH)
 
External Teacher - Faculty of AgriSciences (MENDELU)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Placements     Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Examination the quality and authenticity of grape wine
Written by (author): Ing. Miroslav Horák, Ph.D.
Department: Department of Post-Harvest Technology of Horticultural Products (FH)
Thesis supervisor: prof. Ing. Josef Balík, Ph.D.
Opponent:doc. Ing. Eduard Postbiegl, CSc.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        English

Title of the thesis:Hodnocení jakosti a autentičnosti révových vín
Summary:Bakalářská práce byla vypracována v letech 2004-2006 na Zahradnické fakultě Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně. Cílem bylo pojednat o látkovém složení révových vín, charakterizovat vybrané metody hodnocení jakosti původu a pravosti révových vín. Požadavky na jakostí parametry révových vín se řídí Nařízením Rady (ES) č. 1493/1999 o společné organizaci trhu s vínem a Zákonem č. 215/2006 Sb., O vinohradnictví a vinařství. Nařízení komise (EHS) č. 2676/90 obsahuje vybrané metody pro stanovení látkových složek révy vinné. Nejvýznamnější místo pro kontrolu pravosti a autenticity révových vín zaujímají metody: NMR, HPLC, IRMS, GC aj.
Key words:analytické metody, látkové složení vín, falšování vína, vinařská legislativa

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Final thesisThesis appendicesSupervisor's reviewOpponent's review

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user prof. Ing. Josef Balík, Ph.D..