Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Josef Balík, Ph.D.
Identification number: 3537
University e-mail: josef.balik [at] mendelu.cz
 
Academic staff - university professor - Department of Post-Harvest Technology of Horticultural Products (FH)
Researcher - Department of Post-Harvest Technology of Horticultural Products (FH)
Head of department - Department of Post-Harvest Technology of Horticultural Products (FH)
 
External Teacher - Faculty of AgriSciences (MENDELU)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Placements     Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Deficiencies and defects in appearance of wines, their prevention and elimination
Written by (author): Ing. et Ing. Michal Barták
Department: Department of Post-Harvest Technology of Horticultural Products (FH)
Thesis supervisor: prof. Ing. Josef Balík, Ph.D.
Opponent:Ing. Jaromír Veverka, Ph.D.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        English

Title of the thesis:Nedostatky a vady ve vzhledu révových vín, jejich prevence a eliminace
Summary:Tuto práci jsem řešil v letech 2003 -- 2006 na Zahradnické fakultě Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně. Cílem mojí práce bylo sledovat barevné změny a koncentrace antioxidantů experimentálních bílých a červených vín. Vína byla vyrobena rozdílnými technologickými postupy a vystavena oxidačním vlivům. Při jejich zpracování byly použity různé dávky oxidu siřičitého a kyseliny L-askorbové. U experimentálních vín byly sledovány charakteristiky týkající se jejich barvy, koncentrace oxidu siřičitého a kyseliny L-askorbové v průběhu zrání analytickými a senzorickými metodami. Sledováním vývoje zdravotního stavu experimentálních vín byl prokázán extrakční účinek oxidu siřičitého na polyfenoly během macerace. Při zrání se projevila negativně i dlouhá doba macerace bílých vín a delší doba fermentace červených vín. Na základě analytických hodnot a senzorických pozorování byla vybrána červená a bílá vína, reprezentující různé technologie výroby, u kterých byl proveden pokus o zlepšení jejich zdravotního stavu. Vína byla čiřena aktivním uhlím, kaseinem a polyvinylpolypyrrolydonem. Jako nejvhodnější přípravek s komplexním účinkem pro nápravu vad ve vzhledu, vůni a chuti vín, byl shledán polyvinylpolypyrrolydon.
Key words:víno, nedostatky, vady ve vzhledu, antioxidanty, polyfenoly, prevence, eliminace

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Final thesisThesis appendicesSupervisor's reviewOpponent's review

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user prof. Ing. Josef Balík, Ph.D..