Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Josef Balík, Ph.D.
Identification number: 3537
University e-mail: josef.balik [at] mendelu.cz
 
Academic staff - university professor - Department of Post-Harvest Technology of Horticultural Products (FH)
Researcher - Department of Post-Harvest Technology of Horticultural Products (FH)
Head of department - Department of Post-Harvest Technology of Horticultural Products (FH)
 
External Teacher - Faculty of AgriSciences (MENDELU)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Placements     Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Qualitative parameters of fresh fruit and vegetable
Written by (author): Ing. Martina Melková
Department: Department of Post-Harvest Technology of Horticultural Products (FH)
Thesis supervisor: prof. Ing. Josef Balík, Ph.D.
Opponent:prof. Ing. Karel Kopec, DrSc.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        English

Title of the thesis:Jakostní parametry čerstvého ovoce a zeleniny
Summary:Bakalářskou práci jsem vypracovala v letech 2005 -- 2006 na Zahradnické fakultě v Lednici Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity. Cílem práce je pojednat o látkovém složení vybraných druhů ovoce a zeleniny, o kontrole a řízení jejich jakosti a zpracovat přehled o jakostních požadavcích vybraných druhů ovoce a zeleniny. Práce obsahuje popis významných nutričních parametrů ovoce a zeleniny, srovnání jakostních požadavků na vybrané druhy ovoce a zeleniny podle Českých technických norem a Nařízení Komise Evropského společenství. Dále pojednává o aktuálních standardech řízení jakosti ovoce a zeleniny.
Key words:látkové složení, jakostní parametry, kontrola a řízení jakosti

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Final thesisSupervisor's reviewOpponent's review

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user prof. Ing. Josef Balík, Ph.D..