Lidé na MENDELUHelp


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Jakub Pečenka
Identifikační číslo: 35358
Univerzitní e-mail: jakub.pecenka [at] mendelu.cz
 
Výzkumník projektu I - Mendeleum - ústav genetiky (ZF)
Organizační pracovník - Mendeleum - ústav genetiky (ZF)
 
P 41 08  Zahradnické inženýrství D-ZI
ZF D-ZI-Z komb [přerušeno]
Doktorský typ studia, kombinovaná forma
Zahradnictví, studium přerušeno

     
     
Závěrečná práce
     
     
     
     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce:
Diplomová práce
Název práce:
Využití bioaditiv v produkci bazalky (Ocimum basilicum)
Autor:
Ing. Jakub Pečenka
Pracoviště: Ústav zelinářství a květinářství (ZF)
Vedoucí práce:
Oponent:
Ing. Martin Koudela, Ph.D.
Stav závěrečné práce:
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:
Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:
Využití bioaditiv v produkci bazalky (Ocimum basilicum)
Abstrakt:
Tato diplomová práce byla zaměřena na využití bioaditiv (přípravků na bázi řas a bakterií) v produkci bazalky (Ocimum basilicum). V literárním přehledu jsou tyto bioaditiva obecně popsány, z hlediska jejich látkového složení, účinků a využití v praxi.Experimentální část se zabývá polním pokusem s bazalkou, který probíhal v Lednici na pozemku Zahradnické fakulty Mendelovy univerzity v Brně v roce 2013.Porost bazalky byl rozdělen do 5 variant (4 přípravky + kontrola). Jednotlivé varianty byly ošetřeny přípravky Amalgerol Premium, EM -- farming Super aktiviert, Pro Milieu Terra a přípravkem od firmy Rawat bez obchodního názvu. Na bazalce byl sledován vliv těchto bioaditiv na výnosové a nutriční parametry. Nutriční parametry byly stanovovány jak z čerstvé bazalkové natě, tak ze sušené hmoty. Jednalo se o celkovou antioxidační kapacitu, obsah fenolů, flavonoidů a obsah sušiny. Z výsledků vyplývá, že aplikace těchto přípravků má jak pozitivní tak negativní dopad na sledované parametry u bazalky. Výnosové parametry nebyly těmito přípravky nijak významně ovlivněny. Největší efekt měly přípravky Amalgerol Premium a EM -- farming Super aktiviert na zvýšení celkové antioxidační kapacity, u varianty EM -- farming bylo navíc zjištěno zvýšení obsahu fenolů a flavonoidů.
Klíčová slova:
PGPR, bioaditiva, bakterie, řasy, bazalka

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

upozornění
Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele doc. Ing. Tomáš Kopta, Ph.D..