Lidé na MENDELUHelp


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Jakub Pečenka
Identifikační číslo: 35358
Univerzitní e-mail: jakub.pecenka [at] mendelu.cz
 
Výzkumník projektu I - Mendeleum - ústav genetiky (ZF)
Organizační pracovník - Mendeleum - ústav genetiky (ZF)
 
P 41 08  Zahradnické inženýrství D-ZI
ZF D-ZI-Z komb [přerušeno]
Doktorský typ studia, kombinovaná forma
Zahradnictví, studium přerušeno

Kontakty
     
     
Závěrečná práce
     
Publikace
     
Stáže     Konference
     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce:
Bakalářská práce
Název práce:
Vliv přípravku Atonik Pro u papriky pěstované v podmínkách stresu suchem
Autor: Ing. Jakub Pečenka
Pracoviště:
Vedoucí práce:
Oponent:
Stav závěrečné práce:
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:
Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:
Vliv přípravku Atonik Pro u papriky pěstované v podmínkách stresu suchem
Abstrakt:
Cílem této bakalářské práce bylo vyhodnotit vliv přípravku Atonik PRO na papriku pěstovanou v podmínkách stresu suchem. Tento vliv byl posuzován jakožto navýšení výnosu u variant ošetřených tímto přípravkem a zlepšení nutričních parametrů jejich plodů. Experiment probíhal od 10.3. do 14.10. 2011 v areálu Mendelea Zahradnické fakulty v Lednici. Polní pokus byl založen o dvou ůrovních vlhkosti (Optimum, Stres) každá úroveň nesla tři varianty postřiku (Atonik+Močovina, Močovina, Kontrola). U žádné z variant ošetřených Atonikem PRO nebylo zjištěno navýšení výnosu vůči kontrolním variantám. Největší výnosy byly u variant ošetřených močovinou. Analýza nutričních látek byla vyhodnocena na dva parametry: sušinu a antioxidační kapacitu (TAC). Nejvyšší obsah sušiny byl naměřen u varianty Stres-Atonik+Močovina, nejvyšší obsah TAC byl zjištěn u varianty Optimum-Atonik+Močovina.
Klíčová slova:Atonik PRO, sucho, paprika, stres

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

upozornění
Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele doc. Ing. Kristina Petříková, CSc..