Lidé na MENDELUHelp


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Dr. Ing. Petr Salaš
Identifikační číslo: 3533
Univerzitní e-mail: petr.salas [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - docent - Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin (ZF)
Výzkumník projektu III - Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin (ZF)
Vedoucí ústavu - Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin (ZF)

Kontakty     Výuka
     
     Publikace
     
Orgány     
     
Konference
     

Rok:
Řadit dle:

Zvolená osoba je autorem následujících publikací.

Poř.
Publikace
Druh výsledku
Rok
Podrobnosti
1.
Dlouhodobé skladování vegetativně množených genotypů petunia hybrida
Černý, Josef -- Černá, Markéta -- Salaš, Petr
Dlouhodobé skladování vegetativně množených genotypů petunia hybrida. Úroda. 2019. sv. 67, č. 12, s. 117--120. ISSN 0139-6013.
článek v odborném periodiku
2019
2.
K problematice závlahy kontejneroven mikropostřikovači
Litschmann, Tomáš -- Salaš, Petr -- Burgová, Jana -- Vlk, Radoslav -- Rožnovský, Jaroslav -- Horáková, Marie
K problematice závlahy kontejneroven mikropostřikovači. In Hospodaření s vodou v krajině . Praha: Český hydrometeorologický ústav, 2019, ISBN 978-80-87577-88-2. URL: http://www.cbks.cz/cd/prispevky/LitschmannSalas.pdf
stať ve sborníku2019
3.Médium pro zpomalení růstu v podmínkách in vitro u petunia hybrida
Salaš, Petr -- Černý, Josef -- Černá, Markéta
Médium pro zpomalení růstu v podmínkách in vitro u petunia hybrida. Úroda. 2019. sv. 67, č. 12, s. 161--164. ISSN 0139-6013.
článek v odborném periodiku2019prohlížet
4.
Medium-term in vitro storage of vegetative propagated genotypes of Petunia hybrida and Calibrachoa in minimal amount of media
Černá, Markéta -- Černý, Josef -- Salaš, Petr
Medium-term in vitro storage of vegetative propagated genotypes of Petunia hybrida and Calibrachoa in minimal amount of media. In MendelNet 2019: Proceedings of 26th International PhD Students Conference. 1. vyd. Brno: Mendel University in Brno, 2019, s. 409--413. ISBN 978-80-7509-688-3.
stať ve sborníku
2019prohlížet
5.
Možnosti revitalizace zemědělské půdy ohrožené suchem
Vymyslický, T -- Kadaňková, P -- Lošák, M -- Salaš, Petr
Možnosti revitalizace zemědělské půdy ohrožené suchem. In Hospodaření s vodou v krajině . Praha: Český hydrometeorologický ústav, 2019, ISBN 978-80-87577-88-2. URL: http://www.cbks.cz/cd/prispevky/Vymyslicky.pdf
stať ve sborníku
2019
prohlížet
6.
Možnosti úspory vody při závlaze okrasných rostlin v kontejnerech
Salaš, Petr -- Burgová, Jana -- Litschmann, Tomáš -- Vlk, Radoslav -- Rožnovský, Jaroslav -- Horáková, Marie
Možnosti úspory vody při závlaze okrasných rostlin v kontejnerech. Zahradnictví = Záhradníctvo : Měsíčník pro profesionální zahradníky. Odborný recenzovaný časopis. 2019. sv. 18, č. 11, s. 88--102. ISSN 1213-7596.
článek v odborném periodiku
2019
prohlížet
7.
Možnosti využití pomocných půdních látek při revitalizaci zemědělské půdy ohrožené suchem
Vymyslický, Tomáš -- Lošák, Martin -- Salaš, Petr
Možnosti využití pomocných půdních látek při revitalizaci zemědělské půdy ohrožené suchem. Zahradnictví = Záhradníctvo : Měsíčník pro profesionální zahradníky. Odborný recenzovaný časopis. 2019. sv. 18, č. 11, s. 185--189. ISSN 1213-7596.
článek v odborném periodiku
2019
prohlížet
8.
Ovlivnění růstových charakteristik modelových rostlin pěstovaných v kontejnerech přidáním lignitu a hydroabsorbentu do substrátu
Salaš, Petr -- Burgová, Jana -- Vlk, Radoslav -- Litschmann, Tomáš -- Rožnovský, Jaroslav -- Pekař, Miloslav
Ovlivnění růstových charakteristik modelových rostlin pěstovaných v kontejnerech přidáním lignitu a hydroabsorbentu do substrátu. Zahradnictví = Záhradníctvo : Měsíčník pro profesionální zahradníky. Odborný recenzovaný časopis. 2019. sv. 18, č. 11, s. 212--221. ISSN 1213-7596.
článek v odborném periodiku
2019
9.Ovocný strom v krajině 2019
Salaš, Petr -- Boček, Stanislav
Ovocný strom v krajině 2019. 28. 2. 2019 - 16. 11. 2019, Lednice (CZ). URL: http://zf.mendelu.cz/30704n-ovocny-strom-v-krajine-2019
uspořádání (zorganizování) workshopu
2019
prohlížet
10.
Rostliny v suchých oblastech a klimatická změna
Salaš, Petr a kol.
Rostliny v suchých oblastech a klimatická změna. 23. 10. 2019 - 24. 10. 2019, Lednice (CZ).
uspořádání (zorganizování) konference
2019
11.
Rostliny v suchých oblastech a klimatická změna
Salaš, Petr -- Vlk, Radoslav -- Burgová, Jana -- Rožnovský, Jaroslav
Rostliny v suchých oblastech a klimatická změna. 23. 10. 2019 - 24. 10. 2019, Lednice (CZ).
uspořádání (zorganizování) konference
2019
12.
Sté výročí vzniku Československého svazu školkařů, 1. část
Salaš, Petr -- Horáková, Marie -- Veleba, Jiří -- Truhlář, Václav
Sté výročí vzniku Československého svazu školkařů, 1. část. Zpravodaj AGRObase: informační noviny Agrární komory České republiky. 2019. č. 25. březen, s. 6--8.
článek v odborném periodiku
2019prohlížet
13.
Sté výročí vzniku Československého svazu školkařů, 2. část
Salaš, Petr -- Horáková, Marie -- Veleba, Jiří -- Truhlář, Václav
Sté výročí vzniku Československého svazu školkařů, 2. část. Zpravodaj AGRObase: informační noviny Agrární komory České republiky. 2019. č. 25. duben, s. 6--7.
článek v odborném periodiku
2019
14.
The influence of seed coating on germination and field emergence in selected grass and legume species
Vymyslický, Tomáš -- Lošák, Martin -- Salaš, Petr -- Kintl, Antonín
The influence of seed coating on germination and field emergence in selected grass and legume species. In Third International Legume Society Conference ILS3 2019: Book of Abstracts. Poznaň: Adam Mickiewicz University in Poznań, 2019, s. 143. ISBN 978-83-950380-1-3.
abstrakt článku ve sborníku
2019
15.
The influence of the spectral composition of light for rooting cuttings
Králová, Olga -- Burgová, Jana -- Salaš, Petr -- Ambrož, Matěj
The influence of the spectral composition of light for rooting cuttings. In MendelNet 2019: Proceedings of 26th International PhD Students Conference. 1. vyd. Brno: Mendel University in Brno, 2019, s. 437--442. ISBN 978-80-7509-688-3.
stať ve sborníku
2019
16.Vliv mikroklimatu vybraných stanovišť v centru města Brna na fenologické projevy dřevin
Salaš, Petr -- Burgová, Jana -- Rožnovský, Jaroslav -- Litschmann, Tomáš -- Čadová, Barbora -- Vlk, Radoslav
Vliv mikroklimatu vybraných stanovišť v centru města Brna na fenologické projevy dřevin. In Fenologie, její význam a užití. Praha: Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, 2019, ISBN 978-80-87361-98-6.
stať ve sborníku
2019prohlížet
17.
Vliv obalování osiva na klíčivost a polní vzcházivost u vybraných druhů trav a jetelovin
Vymyslický, T -- Lošák, M -- Salaš, Petr -- Kintl, Antonín
Vliv obalování osiva na klíčivost a polní vzcházivost u vybraných druhů trav a jetelovin. In Osivo a sadba. Praha: Česká zemědělská univerzita v Praze, 2019, s. 37--43. ISBN 978-80-213-2922-5.
stať ve sborníku
2019
18.
Vliv povrchů města na vlhkost půdy
Rožnovský, Jaroslav -- Salaš, Petr -- Burgová, Jana -- Vlk, Radoslav
Vliv povrchů města na vlhkost půdy. In Hospodaření s vodou v krajině . Praha: Český hydrometeorologický ústav, 2019, ISBN 978-80-87577-88-2. URL: http://www.cbks.cz/cd/prispevky/RoznovskySalas.pdf
stať ve sborníku2019
19.Vliv sečení a mulčování na stav travních porostů v městském parku v Brně
Vrbová, Denisa -- Salaš, Petr -- Jandák, Jiří
Vliv sečení a mulčování na stav travních porostů v městském parku v Brně. Zahradnictví = Záhradníctvo : Měsíčník pro profesionální zahradníky. Odborný recenzovaný časopis. 2019. sv. 18, č. 11, s. 121--130. ISSN 1213-7596.
článek v odborném periodiku
2019
prohlížet
20.
Využití pomocných půdních látek pro zlepšení vitality suchých půd
Salaš, Petr -- Lošák, Martin -- Pekař, Miloslav -- Vymyslický, Tomáš
MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Využití pomocných půdních látek pro zlepšení vitality suchých půd. SALAŠ, P. -- LOŠÁK, M. -- PEKAŘ, M. -- VYMYSLICKÝ, T. 2019.
poloprovoz, ověřená technologie, odrůda, plemeno
2019
prohlížet
21.
Vývoj a přežívání porostů vybraných druhů trav a jetelovin v závislosti na aplikaci pomocných půdních látek
Vymyslický, Tomáš -- Lošák, Martin -- Salaš, Petr
Vývoj a přežívání porostů vybraných druhů trav a jetelovin v závislosti na aplikaci pomocných půdních látek. Zahradnictví = Záhradníctvo : Měsíčník pro profesionální zahradníky. Odborný recenzovaný časopis. 2019. sv. 18, č. 11, s. 190--199. ISSN 1213-7596.
článek v odborném periodiku
2019
22.
Vývoj oboru školkařství okrasných rostlin v Československu ve druhé polovině 20. století (1945-1989)
Salaš, Petr
Vývoj oboru školkařství okrasných rostlin v Československu ve druhé polovině 20. století (1945-1989). In ZÁMEČNÍK, R. Sborník příspěvků z konference, Zahradně-architektonická tvorba 20. století v Česloslovensku I. Praha: Mendelova univerzita v Brně, Zahradnická fakulta, Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i, 2019, s. 212--227. ISBN 978-80-85881-44-8.
stať ve sborníku
2019
prohlížet
23.
Vývoj školkařství do roku 1945
Salaš, Petr -- Horáková, Marie -- Truhlář, Václav -- Veleba, Jiří
Vývoj školkařství do roku 1945. Zahradnictví = Záhradníctvo : Měsíčník pro profesionální zahradníky. Odborný recenzovaný časopis. 2019. sv. 18, č. 1, s. 26--30. ISSN 1213-7596.
článek v odborném periodiku
2019
24.
Vývoj školkařství v období let 1945 až 1989
Salaš, Petr -- Horáková, Marie -- Truhlář, Václav -- Veleba, Jiří
Vývoj školkařství v období let 1945 až 1989. Zahradnictví = Záhradníctvo : Měsíčník pro profesionální zahradníky. Odborný recenzovaný časopis. 2019. sv. 18, č. 2, s. 52--54. ISSN 1213-7596.
článek v odborném periodiku
2019
prohlížet
25.
Vývoj školkařství v období let 1989 až 2019
Salaš, Petr -- Horáková, Marie -- Truhlář, Václav -- Veleba, Jiří
Vývoj školkařství v období let 1989 až 2019. Zahradnictví = Záhradníctvo : Měsíčník pro profesionální zahradníky. Odborný recenzovaný časopis. 2019. sv. 18, č. 3, s. 60--63. ISSN 1213-7596.
článek v odborném periodiku
2019
26.
Zeleň a klima města
Rožnovský, Jaroslav -- Salaš, Petr
Zeleň a klima města. Veronica: časopis pro ochranu přírody a krajiny. 2019. sv. 33, č. 2, s. 18--20. ISSN 1213-0699.
článek v odborném periodiku2019prohlížet
27.Zlepšení produkce pylu mimokořenovou výživou u komponentů Petunia hybrida s genotypem GG
Černá, Markéta -- Černý, Josef -- Salaš, Petr
Zlepšení produkce pylu mimokořenovou výživou u komponentů Petunia hybrida s genotypem GG. In Osivo a sadba. Praha: Česká zemědělská univerzita v Praze, 2019, s. 242--246. ISBN 978-80-213-2922-5.
stať ve sborníku
2019
prohlížet
28.
100 let profesně organizovaného československého školkařství
Salaš, Petr -- Veleba, Jiří -- Truhlář, Václav -- Horáková, Marie
100 let profesně organizovaného československého školkařství. In Aktuální problematika školkařství ČR v roce 2019: sborník příspěvků z odborného semináře Školkařské dny 2019. Tečovice: Sdružení lesních školkařů ČR, 2019, s. 15--20. ISBN 978-80-906781-3-2.
stať ve sborníku
2019

Pomocí následujícího tlačítka můžete zobrazený seznam publikací exportovat do formátu pro tabulkový procesor Excel.