Ľudia na MENDELU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Dr. Ing. Petr Salaš
Identifikačné číslo: 3533
Univerzitný e-mail: petr.salas [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - docent - Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin (ZF)
Výzkumník projektu III - Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin (ZF)

Kontakty
     
     
Projekty
     
     
Orgány
     
     

Obmedziť na:
rok začatia:
rok ukončenia:

Vybraná osoba je oficiálnym riešiteľom nasledujúcich projektov.

Stav
Por.
Názov projektu
Garant
Druh
Oficiálne úlohy
Odkedy
Dokedy
1
 Další rozvoj motivačního růstu mladých akademických pracovníků na MZLU v Brně
RP
řešitel
01.01.2009
31.12.2009
2
 Detekce thiolových sloučenin GSH a GSSG ovlivněné exogenní aplikací fytohormonálních látek na okrasné dřeviny v kontejnerechP. Salaš
IGA
garant01.03.2013
31.12.2013
3
 Eko-fyziologická charakterizace vodního stresu u lípy a jeho možné případné technologické ovlivnění přídavkem polymerních sloučenin.
P. Salaš
IGA
garant
01.03.2010
31.12.2010
4 Hodnocení vlivu exogenní aplikace fytohormonálních látek na obsah kyseliny salicylové a vybraných aminokyselin
IGA
garant01.03.201231.12.2012
5
 Hodnocení vlivu exogenní aplikace fytohormonálních látek na obsah kyseliny salicylové a vybraných aminokyselin
P. SalašIGAgarant01.03.2011
31.12.2011
6
 IMG Tempus - spolupráce s Univerzitou v Biškeku
P. Salaš
Iný
garant05.05.2006
06.06.2006
7 Inovace a modernizace výuky vybraných odborných zahradnických předmětů ústavu 554RPgarant
11.02.2014
31.12.2014
8 Inovace přístrojového vybavení výukové laboratoře pro sledování stresových reakcí rostlinFRVŠgarant
13.05.2011
20.02.2012
9
 Kurz DVPP: Léčivé, aromatické a kořeninové rostliny
P. Salaš
Iný
garant
01.06.2015
30.09.2015
10
 Minoritní indikace v sektoru okrasné produkce
Inýgarant01.05.2009
31.12.2010
11      Výzkum účinnosti a sekundárního vlivu vybraných pesticidů na okrasné rostlinyP. SalašIný
garant
01.12.2009
31.12.2009
12
 Modelový projekt zamezení biologické degradace půd v podmínkách aridního klimatu
NPV II
řešitel - koordinátor projektu
01.03.200831.12.2011
13
 Monitoring fyziologických reakcí dřevin na stresové faktory v podmínkách okrasné školkařské produkce
P. Salaš
RP
garant01.02.201431.12.2014
14
 Motivační program profesního růstuP. SalašRP
garant
01.01.2008
31.12.2008
15
 Možnosti zvyšování vnitřní kvality výsadbového materiálu pěstovaného v kontejnerech
IGAgarant
01.01.2009
31.12.2009
16 Nové technologie a zlepšování biologické kvality výsadbového školkařského materiáluP. SalašGAČRgarant
01.09.1998
31.08.2001
17
 Odborné posouzení možností environmentálního a ekonomického využití přípravku Hydrogel na travnatých plochách golfových hřišť
P. Salaš
Iný
garant27.09.200915.10.2009
18
 Otevřená věda II
OP
garant
15.09.2009
01.04.2011
19
 Ovocné dřeviny jako součást dřevinných formací v kulturní zemědělské krajině
P. SalašOP
koordinátor projektu
01.01.2006
31.12.2007
20
 Ovocný strom v krajině 2009
Iný
garant
08.02.2009
31.12.2009
21
 Ovocný strom v krajině 2010
P. SalašInýgarant
01.03.2010
15.12.2010
22
 Ovocný strom v krajině 2011
Inýgarant
01.03.2011
15.12.2011
23
 Ovocný strom v krajině 2012
P. Salaš
Iný
garant19.01.2012
31.12.2012
24
 Ovocný strom v krajině 2013P. SalašInýgarant01.02.201331.12.2013
25
 Ovocný strom v krajině 2014P. SalašInýgarant
01.02.2014
31.12.2014
26
 Ovocný strom v krajině 2015
P. SalašInýgarant
01.01.2015
31.12.2015
27
 Ovocný strom v krajině 2016
Iný
garant
01.01.2016
31.12.2016
28 Ovocný strom v krajině 2017Inýgarant01.02.201731.12.2017
29
 Podpora překladu naučného videopořadu Mendel, Vavilov a Brno do angličtiny
P. Salaš
Iný
garant
07.12.2015
30.06.2016
30 Posouzení možností environmentálního a ekonomického využití přípravku Hydrogel pro travnaté plochy golfových hřišťIný
garant
01.06.201131.05.2012
31
 Produkce jahod v ekologických systémech pěstováníP. SalašNAZV
řešitel, garant
01.01.2008
31.12.2012
32
 Projektový a grantový servis - vzdělávací, informační a komunikační platforma pro budování partnerství a sítí
P. SalašOPgarant
21.09.2009
01.12.2009
33
 Přednáškový pobyt hostujícího profesora z Univerzity v Gentu (Belgie)
P. SalašFRVŠ
garant
01.02.2002
31.12.2002
34 Přednáškový pobyt hostujícího specialisty z oblasti Centrální AsieP. SalašFRVŠgarant01.02.200731.12.2007
35
 Přednáškový pobyt hostujícího specialisty z UkrajinyFRVŠ
garant
01.02.2005
31.12.2005
36
 Revitalizace zemědělské půdy v oblastech ČR, ohrožených suchem
TAČR
garant
01.01.2017
31.12.2020
37
 Rozšíření nabídky odborného zahradnického vzdělávání pracovníků středních škol
OPprojektový manažer
01.03.2010
28.02.2013
38 Rozšíření výuky okrasného a ovocného školkařstvíFRVŠgarant
01.03.2002
31.12.2002
39 Rozvoj laboratoře pro hodnocení fyziologických procesů ve výuce zahradnictvíR. Pokluda
FRVŠ
spoluřešitel
01.02.2007
31.12.2007
40 Rozvoj profesního vzdělávání učitelů středních odborných škol v oblasti zahradnické produkceOPgarant
15.06.2006
14.06.2008
41
 Rozvoj výzkumných týmů pro oblast zahradnictví
OP
garant
01.06.2009
01.10.2009
42
 Stanovení odolnosti hydroizolačních materiálů proti prorůstání kořenů při použití na střešní zahradyP. SalašInýgarant09.01.2009
25.05.2010
43 Stanovení podmínek použitelnosti a režimu řízení mlžení v množárnách pomocí Regulátoru orosení listů 2002a.
Iný
garant
01.09.2009
01.10.2009
44
 Stresové faktory ovlivňující zeleň v městském prostředí
P. Salaš
IGA
garant
01.01.2017
31.12.2017
45 Studium možností ovlivnění transpiračního proudu při produkci okrasných rostlinP. Salaš
Iný
garant
15.06.2011
29.02.2012
46
 Studium stratifikačních metodFRVŠ
garant
01.01.2006
31.12.2006
47
 Studium stresových faktorů ovlivňujících školkařskou produkci
FRVŠ
garant
11.02.200712.02.2007
48 Testování pesticidů pro minoritní indikace v porostech okrasných rostlin
garant01.02.2011
31.12.2011
49 Testování preparátu Rhizopon pro využití v komerční sféře u profesionálních školkařských firem
Iný
garant01.08.201131.05.2012
50
 Testování preparátu Rhizopon pro využití v komerční sféře u profesionálních školkařských firem.
P. SalašInýgarant01.09.200901.10.2009
51
 Tvorba polyploidních šlechtitelských materiálů pomocí biotechnologických metod u Petunia hybrida
P. Salaš
NAZV
garant
01.01.2015
31.12.2017
52
 Vliv arbuskulárních mykorhizních hub na zakořeňování řízků
P. SalašIGAgarant
01.01.2017
31.12.2017
53
 Vliv faktorů prostředí na produkci dřevin v okrasných školkách
Iný
garant
01.01.201001.02.2010
54
 Vliv nepřetržitého osvětlení na efektivitu zakořeňování okrasných rostlin
P. Salaš
IGA
garant
15.02.2014
31.12.2014
55
 Vliv různých typů pěstebních balů na kvalitu mladých rostlin Tilia platyphyllos L.P. Salaš
IGA
garant
01.02.2012
31.12.2012
56
 Vliv využití mykorhizy na kvalitu školkařského výsadbového materiálu
P. SalašTAČRgarant01.01.2016
31.12.2017
57
 Vliv způsobu ošetření matečných rostlin na fyziologickou kvalitu bylinných řízků okrasných dřevin
Iný
garant
15.06.201129.02.2012
58
 Výukové centrum pro praktické ukázky stresových faktorů u dřevin
P. SalašFRVŠgarant01.03.200331.12.2003
59
 Využití asymetrické fúze protoplastů ve šlechtitelských programech u Petunia hybridaP. SalašIGAgarant
01.01.2017
31.12.2017
60
 Využití fúze protoplastů ve šlechtění Petunia hybrida -- Calibrachoa x Petunia hybrida
IGA
garant
01.03.2016
28.02.2017
61
 Využití kryoprezervace a kryoterapie pro uchování a zlepšení biologického potenciálu šlechtitelsky významných genotypů jabloní
NAZV
další řešitel
01.01.201031.12.2014
62
 Využití pomocných půdních látek pro zlepšení vitality extenzivně využívaných ploch v suchem ohrožených oblastech ČR
P. SalašNAZVgarant01.04.201628.02.2019
63
 Využití sedimentů z vodních toků a nádrží k ozeleňování krajiny
P. Salaš
TAČR
garant11.02.201415.10.2014
64
 Výzkum fyziologických aspektů vlivu barvy fólie na efektivnost vegetativního množení dřevin
Iný
garant01.06.2010
31.03.2011
65
 Výzkum účinnosti a sekundárního vlivu pesticidů - olejových preparátů na zdravotní stav vybraných okrasných druhů dřevin
P. Salaš
Iný
garant
01.03.2010
30.11.2010

Pomocou nasledujúceho tlačidla môžete zobrazený zoznam projektov exportovať do formátu pre tabuľkový procesor Excel.

Legenda:
Aktívne stavy:
podaný
prijatý
pripravovaný
riešenýukončený
Neaktívne stavy:
neobhájený
obhájený
vyradený
zamietnutý
zrušený