Lidé na MENDELUHelp


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Dr. Ing. Petr Salaš
Identifikační číslo: 3533
Univerzitní e-mail: petr.salas [at] mendelu.cz
 
Výzkumník projektu III - Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin (ZF)
Vedoucí ústavu - Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin (ZF)

Kontakty     Výuka     
Projekty
     Publikace     
     Vedené práce     
     

Omezit na:
rok zahájení:
rok ukončení:

Zvolená osoba je oficiálním řešitelem následujících projektů.

Stav
Poř.
Název projektu
GarantDruhOficiální roleOdkdyDokdy
obhájený1
 Další rozvoj motivačního růstu mladých akademických pracovníků na MZLU v Brně
R. PokludaRPřešitel
01.01.2009
31.12.2009
obhájený
2
 Detekce thiolových sloučenin GSH a GSSG ovlivněné exogenní aplikací fytohormonálních látek na okrasné dřeviny v kontejnerechIGA
garant
01.03.2013
31.12.2013
obhájený
3
 Eko-fyziologická charakterizace vodního stresu u lípy a jeho možné případné technologické ovlivnění přídavkem polymerních sloučenin.P. SalašIGAgarant
01.03.2010
31.12.2010
obhájený
4
 Hodnocení vlivu exogenní aplikace fytohormonálních látek na obsah kyseliny salicylové a vybraných aminokyselinP. Salaš
IGA
garant
01.03.2012
31.12.2012
obhájený
5
 Hodnocení vlivu exogenní aplikace fytohormonálních látek na obsah kyseliny salicylové a vybraných aminokyselin
IGA
garant
01.03.201131.12.2011
zamítnutý
6 IMG Tempus - spolupráce s Univerzitou v Biškeku
Jiný
garant
05.05.2006
06.06.2006
obhájený
7
 Inovace a modernizace výuky vybraných odborných zahradnických předmětů ústavu 554
P. Salaš
RP
garant
11.02.2014
31.12.2014
vyřazený8 Inovace přístrojového vybavení výukové laboratoře pro sledování stresových reakcí rostlinP. Salaš
FRVŠ
garant
13.05.201120.02.2012
obhájený
9
 Kurz DVPP: Léčivé, aromatické a kořeninové rostliny
Jiný
garant
01.06.2015
30.09.2015
obhájený
10
 Minoritní indikace v sektoru okrasné produkceJinýgarant01.05.200931.12.2010
obhájený11      Výzkum účinnosti a sekundárního vlivu vybraných pesticidů na okrasné rostliny
Jiný
garant
01.12.2009
31.12.2009
obhájený
12
 Modelový projekt zamezení biologické degradace půd v podmínkách aridního klimatuP. Salaš
NPV II
řešitel - koordinátor projektu
01.03.2008
31.12.2011
obhájený
13
 Monitoring fyziologických reakcí dřevin na stresové faktory v podmínkách okrasné školkařské produkce
RP
garant
01.02.2014
31.12.2014
obhájený
14
 Motivační program profesního růstu
RP
garant
01.01.2008
31.12.2008
obhájený15
 Možnosti zvyšování vnitřní kvality výsadbového materiálu pěstovaného v kontejnerech
P. Salaš
IGA
garant
01.01.200931.12.2009
obhájený
16
 Nové technologie a zlepšování biologické kvality výsadbového školkařského materiálu
GAČR
garant
01.09.199831.08.2001
zamítnutý
17
 Odborné posouzení možností environmentálního a ekonomického využití přípravku Hydrogel na travnatých plochách golfových hřišťP. SalašJinýgarant
27.09.2009
15.10.2009
obhájený
18
 Otevřená věda II
OPgarant
15.09.2009
01.04.2011
obhájený
19
 Ovocné dřeviny jako součást dřevinných formací v kulturní zemědělské krajině
P. Salaš
OP
koordinátor projektu01.01.200631.12.2007
obhájený20
 Ovocný strom v krajině 2009
P. Salaš
Jiný
garant08.02.2009
31.12.2009
obhájený
21
 Ovocný strom v krajině 2010
Jiný
garant
01.03.2010
15.12.2010
obhájený
22
 Ovocný strom v krajině 2011P. SalašJiný
garant
01.03.2011
15.12.2011
obhájený
23
 Ovocný strom v krajině 2012Jinýgarant
19.01.2012
31.12.2012
obhájený
24
 Ovocný strom v krajině 2013P. Salaš
Jiný
garant01.02.2013
31.12.2013
obhájený
25 Ovocný strom v krajině 2014
Jiný
garant
01.02.2014
31.12.2014
obhájený26 Ovocný strom v krajině 2015
Jiný
garant
01.01.2015
31.12.2015
obhájený
27
 Ovocný strom v krajině 2016
P. SalašJinýgarant
01.01.2016
31.12.2016
obhájený28 Ovocný strom v krajině 2017P. SalašJiný
garant
01.02.201731.12.2017
obhájený
29
 Podpora překladu naučného videopořadu Mendel, Vavilov a Brno do angličtiny
Jiný
garant07.12.2015
30.06.2016
obhájený30
 Posouzení možností environmentálního a ekonomického využití přípravku Hydrogel pro travnaté plochy golfových hřišť
P. Salaš
Jiný
garant
01.06.2011
31.05.2012
obhájený
31
 Produkce jahod v ekologických systémech pěstování
P. SalašNAZVřešitel, garant01.01.200831.12.2012
zamítnutý
32
 Projektový a grantový servis - vzdělávací, informační a komunikační platforma pro budování partnerství a sítí
P. SalašOPgarant
21.09.2009
01.12.2009
obhájený
33
 Přednáškový pobyt hostujícího profesora z Univerzity v Gentu (Belgie)
P. SalašFRVŠ
garant
01.02.200231.12.2002
obhájený
34
 Přednáškový pobyt hostujícího specialisty z oblasti Centrální Asie
FRVŠ
garant
01.02.2007
31.12.2007
obhájený
35
 Přednáškový pobyt hostujícího specialisty z Ukrajiny
FRVŠ
garant
01.02.2005
31.12.2005
řešený
36
 Revitalizace zemědělské půdy v oblastech ČR, ohrožených suchem
P. SalašTAČRgarant01.01.2017
31.12.2020
obhájený
37
 Rozšíření nabídky odborného zahradnického vzdělávání pracovníků středních škol
OP
projektový manažer
01.03.201028.02.2013
obhájený
38
 Rozšíření výuky okrasného a ovocného školkařství
FRVŠ
garant
01.03.2002
31.12.2002
obhájený
39 Rozvoj laboratoře pro hodnocení fyziologických procesů ve výuce zahradnictvíR. PokludaFRVŠ
spoluřešitel
01.02.200731.12.2007
obhájený40 Rozvoj profesního vzdělávání učitelů středních odborných škol v oblasti zahradnické produkceP. Salaš
OP
garant
15.06.2006
14.06.2008
zamítnutý
41
 Rozvoj výzkumných týmů pro oblast zahradnictvíP. SalašOP
garant
01.06.2009
01.10.2009
obhájený
42
 Stanovení odolnosti hydroizolačních materiálů proti prorůstání kořenů při použití na střešní zahrady
Jinýgarant
09.01.2009
25.05.2010
zamítnutý
43
 Stanovení podmínek použitelnosti a režimu řízení mlžení v množárnách pomocí Regulátoru orosení listů 2002a.
Jiný
garant01.09.2009
01.10.2009
řešený44 Stresové faktory ovlivňující zeleň v městském prostředíP. Salaš
IGA
garant
01.01.2017
31.12.2017
zamítnutý
45
 Studium možností ovlivnění transpiračního proudu při produkci okrasných rostlin
P. SalašJiný
garant
15.06.2011
29.02.2012
obhájený
46
 Studium stratifikačních metodFRVŠ
garant
01.01.2006
31.12.2006
zamítnutý47
 Studium stresových faktorů ovlivňujících školkařskou produkci
P. Salaš
FRVŠ
garant
11.02.2007
12.02.2007
obhájený
48
 Testování pesticidů pro minoritní indikace v porostech okrasných rostlin
garant
01.02.2011
31.12.2011
obhájený
49
 Testování preparátu Rhizopon pro využití v komerční sféře u profesionálních školkařských firem
Jinýgarant01.08.2011
31.05.2012
zamítnutý
50
 Testování preparátu Rhizopon pro využití v komerční sféře u profesionálních školkařských firem.P. Salaš
Jiný
garant
01.09.2009
01.10.2009
vyřazený
51
 Tvorba polyploidních šlechtitelských materiálů pomocí biotechnologických metod u Petunia hybrida
P. SalašNAZVgarant01.01.2015
31.12.2017
řešený
52
 Vliv arbuskulárních mykorhizních hub na zakořeňování řízkůP. SalašIGA
garant
01.01.2017
31.12.2017
zamítnutý
53
 Vliv faktorů prostředí na produkci dřevin v okrasných školkách
Jiný
garant
01.01.2010
01.02.2010
obhájený
54
 Vliv nepřetržitého osvětlení na efektivitu zakořeňování okrasných rostlin
IGA
garant
15.02.201431.12.2014
obhájený
55
 Vliv různých typů pěstebních balů na kvalitu mladých rostlin Tilia platyphyllos L.
P. SalašIGA
garant
01.02.2012
31.12.2012
zamítnutý
56
 Vliv využití mykorhizy na kvalitu školkařského výsadbového materiáluP. Salaš
TAČR
garant
01.01.2016
31.12.2017
vyřazený
57
 Vliv způsobu ošetření matečných rostlin na fyziologickou kvalitu bylinných řízků okrasných dřevin
Jiný
garant
15.06.2011
29.02.2012
obhájený
58
 Výukové centrum pro praktické ukázky stresových faktorů u dřevinP. SalašFRVŠ
garant
01.03.2003
31.12.2003
řešený
59 Využití asymetrické fúze protoplastů ve šlechtitelských programech u Petunia hybridaP. Salaš
IGA
garant
01.01.201731.12.2017
obhájený60 Využití fúze protoplastů ve šlechtění Petunia hybrida -- Calibrachoa x Petunia hybrida
IGA
garant
01.03.2016
28.02.2017
zamítnutý61 Využití kryoprezervace a kryoterapie pro uchování a zlepšení biologického potenciálu šlechtitelsky významných genotypů jabloní
NAZV
další řešitel
01.01.2010
31.12.2014
zamítnutý
62
 Využití pomocných půdních látek pro zlepšení vitality extenzivně využívaných ploch v suchem ohrožených oblastech ČR
NAZV
garant
01.04.2016
28.02.2019
zamítnutý
63
 Využití sedimentů z vodních toků a nádrží k ozeleňování krajiny
P. SalašTAČRgarant
11.02.2014
15.10.2014
obhájený
64
 Výzkum fyziologických aspektů vlivu barvy fólie na efektivnost vegetativního množení dřevin
Jiný
garant
01.06.2010
31.03.2011
obhájený65
 Výzkum účinnosti a sekundárního vlivu pesticidů - olejových preparátů na zdravotní stav vybraných okrasných druhů dřevin
P. Salaš
Jiný
garant
01.03.2010
30.11.2010

Pomocí následujícího tlačítka můžete zobrazený seznam projektů exportovat do formátu pro tabulkový procesor Excel.

Legenda:
Aktivní stavy:
podaný
podanýpřijatýpřijatý
připravovaný
připravovaný
řešený
řešený
ukončený
ukončený
Neaktivní stavy:
neobhájený
neobhájený
obhájený
obhájený
vyřazený
vyřazený
zamítnutý
zamítnutý
zrušenýzrušený