Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Dr. Ing. Petr Salaš
Identifikační číslo: 3533
Univerzitní e-mail: petr.salas [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - docent - Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin (ZF)
Výzkumník projektu III - Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin (ZF)
Vedoucí ústavu - Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin (ZF)

Kontakty     Výuka
     
Projekty     
     
          

Omezit na:
rok zahájení:
rok ukončení:

Zvolená osoba je oficiálním řešitelem následujících projektů.

Stav
Poř.
Název projektuGarant
Druh
Oficiální role
OdkdyDokdy
1
 Další rozvoj motivačního růstu mladých akademických pracovníků na MZLU v Brně
R. Pokluda
RP
řešitel
01.01.200931.12.2009
2 Detekce thiolových sloučenin GSH a GSSG ovlivněné exogenní aplikací fytohormonálních látek na okrasné dřeviny v kontejnerechP. SalašIGAgarant01.03.2013
31.12.2013
3
 Eko-fyziologická charakterizace vodního stresu u lípy a jeho možné případné technologické ovlivnění přídavkem polymerních sloučenin.
P. SalašIGA
garant
01.03.2010
31.12.2010
4
 Hodnocení vlivu exogenní aplikace fytohormonálních látek na obsah kyseliny salicylové a vybraných aminokyselinIGAgarant01.03.201231.12.2012
5
 Hodnocení vlivu exogenní aplikace fytohormonálních látek na obsah kyseliny salicylové a vybraných aminokyselin
IGA
garant
01.03.2011
31.12.2011
6 IMG Tempus - spolupráce s Univerzitou v BiškekuJinýgarant05.05.200606.06.2006
7
 Inovace a modernizace výuky vybraných odborných zahradnických předmětů ústavu 554
P. Salaš
RP
garant
11.02.201431.12.2014
8
 Inovace přístrojového vybavení výukové laboratoře pro sledování stresových reakcí rostlin
FRVŠ
garant
13.05.2011
20.02.2012
9
 Kurz DVPP: Léčivé, aromatické a kořeninové rostliny
Jiný
garant
01.06.2015
30.09.2015
10 Minoritní indikace v sektoru okrasné produkceP. SalašJinýgarant
01.05.2009
31.12.2010
11
      Výzkum účinnosti a sekundárního vlivu vybraných pesticidů na okrasné rostliny
Jiný
garant01.12.2009
31.12.2009
12
 Modelový projekt zamezení biologické degradace půd v podmínkách aridního klimatuP. Salaš
NPV II
řešitel - koordinátor projektu
01.03.2008
31.12.2011
13
 Monitoring fyziologických reakcí dřevin na stresové faktory v podmínkách okrasné školkařské produkceP. Salaš
RP
garant01.02.201431.12.2014
14
 Motivační program profesního růstu
RP
garant
01.01.2008
31.12.2008
15
 Možnosti zvyšování vnitřní kvality výsadbového materiálu pěstovaného v kontejnerech
P. SalašIGAgarant
01.01.2009
31.12.2009
16
 Nové technologie a zlepšování biologické kvality výsadbového školkařského materiáluP. Salaš
GAČR
garant
01.09.1998
31.08.2001
17
 Odborné posouzení možností environmentálního a ekonomického využití přípravku Hydrogel na travnatých plochách golfových hřišť
Jinýgarant27.09.2009
15.10.2009
18
 Otevřená věda II
OP
garant
15.09.200901.04.2011
19 Ovocné dřeviny jako součást dřevinných formací v kulturní zemědělské krajiněOPkoordinátor projektu01.01.200631.12.2007
20
 Ovocný strom v krajině 2009
Jiný
garant
08.02.2009
31.12.2009
21
 Ovocný strom v krajině 2010
Jiný
garant01.03.201015.12.2010
22 Ovocný strom v krajině 2011P. SalašJiný
garant
01.03.201115.12.2011
23
 Ovocný strom v krajině 2012P. SalašJiný
garant
19.01.2012
31.12.2012
24
 Ovocný strom v krajině 2013
Jiný
garant01.02.201331.12.2013
25
 Ovocný strom v krajině 2014
Jiný
garant
01.02.2014
31.12.2014
26
 Ovocný strom v krajině 2015
Jiný
garant
01.01.2015
31.12.2015
27 Ovocný strom v krajině 2016Jinýgarant01.01.201631.12.2016
28
 Ovocný strom v krajině 2017
P. SalašJiný
garant
01.02.2017
31.12.2017
29 Podpora překladu naučného videopořadu Mendel, Vavilov a Brno do angličtiny
Jiný
garant
07.12.2015
30.06.2016
30 Posouzení možností environmentálního a ekonomického využití přípravku Hydrogel pro travnaté plochy golfových hřišťP. Salaš
Jiný
garant
01.06.2011
31.05.2012
31 Produkce jahod v ekologických systémech pěstováníNAZVřešitel, garant
01.01.2008
31.12.2012
32
 Projektový a grantový servis - vzdělávací, informační a komunikační platforma pro budování partnerství a sítí
P. SalašOP
garant
21.09.2009
01.12.2009
33
 Přednáškový pobyt hostujícího profesora z Univerzity v Gentu (Belgie)
FRVŠ
garant
01.02.2002
31.12.2002
34
 Přednáškový pobyt hostujícího specialisty z oblasti Centrální Asie
P. SalašFRVŠ
garant
01.02.200731.12.2007
35 Přednáškový pobyt hostujícího specialisty z UkrajinyP. Salaš
FRVŠ
garant01.02.200531.12.2005
36
 Revitalizace zemědělské půdy v oblastech ČR, ohrožených suchem
P. SalašTAČRgarant01.01.201731.12.2020
37
 Rozšíření nabídky odborného zahradnického vzdělávání pracovníků středních škol
OP
projektový manažer
01.03.2010
28.02.2013
38 Rozšíření výuky okrasného a ovocného školkařstvíFRVŠgarant
01.03.2002
31.12.2002
39
FRVŠ
spoluřešitel
01.02.2007
31.12.2007
40
 Rozvoj profesního vzdělávání učitelů středních odborných škol v oblasti zahradnické produkceP. SalašOP
garant
15.06.2006
14.06.2008
41
 Rozvoj výzkumných týmů pro oblast zahradnictvíP. Salaš
OP
garant01.06.2009
01.10.2009
42
 Stanovení odolnosti hydroizolačních materiálů proti prorůstání kořenů při použití na střešní zahrady
P. Salaš
Jiný
garant
09.01.200925.05.2010
43
 Stanovení podmínek použitelnosti a režimu řízení mlžení v množárnách pomocí Regulátoru orosení listů 2002a.Jiný
garant
01.09.2009
01.10.2009
44
 Stresové faktory ovlivňující zeleň v městském prostředí
IGA
garant
01.01.2017
31.12.2017
45 Studium možností ovlivnění transpiračního proudu při produkci okrasných rostlinJiný
garant
15.06.2011
29.02.2012
46 Studium stratifikačních metodP. Salaš
FRVŠ
garant01.01.200631.12.2006
47
 Studium stresových faktorů ovlivňujících školkařskou produkci
P. Salaš
FRVŠ
garant
11.02.2007
12.02.2007
48
 Testování pesticidů pro minoritní indikace v porostech okrasných rostlin
garant
01.02.2011
31.12.2011
49
 Testování preparátu Rhizopon pro využití v komerční sféře u profesionálních školkařských firem
Jiný
garant
01.08.2011
31.05.2012
50
 Testování preparátu Rhizopon pro využití v komerční sféře u profesionálních školkařských firem.
Jiný
garant
01.09.200901.10.2009
51
 Tvorba polyploidních šlechtitelských materiálů pomocí biotechnologických metod u Petunia hybrida
NAZV
garant
01.01.2015
31.12.2017
52
 Vliv arbuskulárních mykorhizních hub na zakořeňování řízkůIGA
garant
01.01.201731.12.2017
53
 Vliv faktorů prostředí na produkci dřevin v okrasných školkáchJinýgarant01.01.201001.02.2010
54
 Vliv nepřetržitého osvětlení na efektivitu zakořeňování okrasných rostlin
P. SalašIGA
garant
15.02.201431.12.2014
55
 Vliv různých typů pěstebních balů na kvalitu mladých rostlin Tilia platyphyllos L.P. SalašIGAgarant
01.02.2012
31.12.2012
56
 Vliv využití mykorhizy na kvalitu školkařského výsadbového materiáluP. Salaš
TAČR
garant
01.01.2016
31.12.2017
57
 Vliv způsobu ošetření matečných rostlin na fyziologickou kvalitu bylinných řízků okrasných dřevin
Jiný
garant
15.06.2011
29.02.2012
58
 Výukové centrum pro praktické ukázky stresových faktorů u dřevin
P. Salaš
FRVŠ
garant
01.03.200331.12.2003
59
 Využití asymetrické fúze protoplastů ve šlechtitelských programech u Petunia hybrida
IGAgarant01.01.201731.12.2017
60
 Využití fúze protoplastů ve šlechtění Petunia hybrida -- Calibrachoa x Petunia hybridaP. Salaš
IGA
garant01.03.201628.02.2017
61 Využití kryoprezervace a kryoterapie pro uchování a zlepšení biologického potenciálu šlechtitelsky významných genotypů jabloníNAZVdalší řešitel01.01.2010
31.12.2014
62
 Využití pomocných půdních látek pro zlepšení vitality extenzivně využívaných ploch v suchem ohrožených oblastech ČR
P. Salaš
NAZV
garant
01.04.2016
28.02.2019
63 Využití sedimentů z vodních toků a nádrží k ozeleňování krajiny
TAČR
garant
11.02.2014
15.10.2014
64 Výzkum fyziologických aspektů vlivu barvy fólie na efektivnost vegetativního množení dřevinP. SalašJinýgarant
01.06.2010
31.03.2011
65
 Výzkum účinnosti a sekundárního vlivu pesticidů - olejových preparátů na zdravotní stav vybraných okrasných druhů dřevinP. SalašJinýgarant01.03.201030.11.2010

Pomocí následujícího tlačítka můžete zobrazený seznam projektů exportovat do formátu pro tabulkový procesor Excel.

Legenda:
Aktivní stavy:
podaný
přijatý
připravovaný
řešený
ukončený
Neaktivní stavy:
neobhájenýobhájený
vyřazený
zamítnutý
zrušený