Ľudia na MENDELU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Dr. Ing. Petr Salaš
Identifikačné číslo: 3533
Univerzitný e-mail: petr.salas [at] mendelu.cz
 
Vedúci ústavu - Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin (ZF)

Kontakty
     
Výučba
     
Projekty
     
     Orgány
     
     

Obmedziť na:rok začatia:
rok ukončenia:

Vybraná osoba je oficiálnym riešiteľom nasledujúcich projektov.

Stav
Por.
Názov projektu
Garant
Druh
Oficiálne úlohy
Odkedy
Dokedy
1 Další rozvoj motivačního růstu mladých akademických pracovníků na MZLU v BrněR. Pokluda
RP
řešitel
01.01.2009
31.12.2009
2
 Detekce thiolových sloučenin GSH a GSSG ovlivněné exogenní aplikací fytohormonálních látek na okrasné dřeviny v kontejnerech
IGA
garant
01.03.201331.12.2013
3
 Eko-fyziologická charakterizace vodního stresu u lípy a jeho možné případné technologické ovlivnění přídavkem polymerních sloučenin.
P. Salaš
IGA
garant
01.03.2010
31.12.2010
4
 Hodnocení vlivu exogenní aplikace fytohormonálních látek na obsah kyseliny salicylové a vybraných aminokyselinP. SalašIGAgarant
01.03.2012
31.12.2012
5
 Hodnocení vlivu exogenní aplikace fytohormonálních látek na obsah kyseliny salicylové a vybraných aminokyselin
P. SalašIGA
garant
01.03.2011
31.12.2011
6 IMG Tempus - spolupráce s Univerzitou v BiškekuIný
garant
05.05.200606.06.2006
7 Inovace a modernizace výuky vybraných odborných zahradnických předmětů ústavu 554P. Salaš
RP
garant
11.02.2014
31.12.2014
8
 Inovace přístrojového vybavení výukové laboratoře pro sledování stresových reakcí rostlinFRVŠgarant13.05.2011
20.02.2012
9
 Kurz DVPP: Léčivé, aromatické a kořeninové rostliny
Inýgarant01.06.201530.09.2015
10
 Minoritní indikace v sektoru okrasné produkce
Iný
garant01.05.200931.12.2010
11
      Výzkum účinnosti a sekundárního vlivu vybraných pesticidů na okrasné rostliny
Iný
garant
01.12.200931.12.2009
12
 Modelový projekt zamezení biologické degradace půd v podmínkách aridního klimatu
P. SalašNPV II
řešitel - koordinátor projektu
01.03.2008
31.12.2011
13
 Monitoring fyziologických reakcí dřevin na stresové faktory v podmínkách okrasné školkařské produkce
RP
garant01.02.2014
31.12.2014
14
 Motivační program profesního růstuP. SalašRPgarant01.01.2008
31.12.2008
15
 Možnosti zvyšování vnitřní kvality výsadbového materiálu pěstovaného v kontejnerech
IGA
garant
01.01.2009
31.12.2009
16
 Nové technologie a zlepšování biologické kvality výsadbového školkařského materiálu
GAČR
garant
01.09.1998
31.08.2001
17
 Odborné posouzení možností environmentálního a ekonomického využití přípravku Hydrogel na travnatých plochách golfových hřišť
P. SalašInýgarant
27.09.2009
15.10.2009
18
 Otevřená věda II
P. SalašOP
garant
15.09.2009
01.04.2011
19 Ovocné dřeviny jako součást dřevinných formací v kulturní zemědělské krajiněP. Salaš
OP
koordinátor projektu
01.01.2006
31.12.2007
20
 Ovocný strom v krajině 2009
Iný
garant
08.02.2009
31.12.2009
21
 Ovocný strom v krajině 2010
Iný
garant
01.03.201015.12.2010
22
 Ovocný strom v krajině 2011
Iný
garant
01.03.2011
15.12.2011
23 Ovocný strom v krajině 2012Inýgarant19.01.201231.12.2012
24 Ovocný strom v krajině 2013P. SalašInýgarant01.02.2013
31.12.2013
25
 Ovocný strom v krajině 2014Inýgarant
01.02.2014
31.12.2014
26
 Ovocný strom v krajině 2015
Iný
garant
01.01.2015
31.12.2015
27
 Ovocný strom v krajině 2016
Iný
garant
01.01.2016
31.12.2016
28 Ovocný strom v krajině 2017P. Salaš
Iný
garant
01.02.2017
31.12.2017
29
 Podpora překladu naučného videopořadu Mendel, Vavilov a Brno do angličtiny
P. Salaš
Iný
garant
07.12.2015
30.06.2016
30
 Posouzení možností environmentálního a ekonomického využití přípravku Hydrogel pro travnaté plochy golfových hřišťP. Salaš
Iný
garant
01.06.2011
31.05.2012
31
 Produkce jahod v ekologických systémech pěstováníP. Salaš
NAZV
řešitel, garant
01.01.2008
31.12.2012
32
 Projektový a grantový servis - vzdělávací, informační a komunikační platforma pro budování partnerství a sítí
P. Salaš
OP
garant21.09.200901.12.2009
33
 Přednáškový pobyt hostujícího profesora z Univerzity v Gentu (Belgie)
FRVŠ
garant01.02.2002
31.12.2002
34 Přednáškový pobyt hostujícího specialisty z oblasti Centrální Asie
FRVŠ
garant
01.02.2007
31.12.2007
35
 Přednáškový pobyt hostujícího specialisty z Ukrajiny
P. Salaš
FRVŠ
garant
01.02.200531.12.2005
36 Revitalizace zemědělské půdy v oblastech ČR, ohrožených suchemP. Salaš
TAČR
garant
01.01.2017
31.12.2020
37 Rozšíření nabídky odborného zahradnického vzdělávání pracovníků středních školOP
projektový manažer
01.03.2010
28.02.2013
38
 Rozšíření výuky okrasného a ovocného školkařství
P. SalašFRVŠgarant01.03.2002
31.12.2002
39
FRVŠ
spoluřešitel
01.02.2007
31.12.2007
40 Rozvoj profesního vzdělávání učitelů středních odborných škol v oblasti zahradnické produkceP. SalašOPgarant15.06.200614.06.2008
41 Rozvoj výzkumných týmů pro oblast zahradnictvíP. Salaš
OP
garant01.06.2009
01.10.2009
42
 Stanovení odolnosti hydroizolačních materiálů proti prorůstání kořenů při použití na střešní zahrady
Iný
garant
09.01.2009
25.05.2010
43
 Stanovení podmínek použitelnosti a režimu řízení mlžení v množárnách pomocí Regulátoru orosení listů 2002a.P. Salaš
Iný
garant
01.09.2009
01.10.2009
44
 Stresové faktory ovlivňující zeleň v městském prostředí
P. Salaš
IGA
garant01.01.201731.12.2017
45
 Studium možností ovlivnění transpiračního proudu při produkci okrasných rostlinInýgarant15.06.201129.02.2012
46
 Studium stratifikačních metod
P. SalašFRVŠgarant
01.01.2006
31.12.2006
47 Studium stresových faktorů ovlivňujících školkařskou produkci
FRVŠ
garant
11.02.2007
12.02.2007
48
 Testování pesticidů pro minoritní indikace v porostech okrasných rostlin
garant
01.02.2011
31.12.2011
49
 Testování preparátu Rhizopon pro využití v komerční sféře u profesionálních školkařských firem
Iný
garant
01.08.2011
31.05.2012
50 Testování preparátu Rhizopon pro využití v komerční sféře u profesionálních školkařských firem.P. SalašIný
garant
01.09.2009
01.10.2009
51 Tvorba polyploidních šlechtitelských materiálů pomocí biotechnologických metod u Petunia hybridaP. SalašNAZVgarant
01.01.2015
31.12.2017
52
 Vliv arbuskulárních mykorhizních hub na zakořeňování řízků
P. Salaš
IGA
garant
01.01.2017
31.12.2017
53
 Vliv faktorů prostředí na produkci dřevin v okrasných školkách
P. SalašInýgarant
01.01.2010
01.02.2010
54
 Vliv nepřetržitého osvětlení na efektivitu zakořeňování okrasných rostlin
IGAgarant
15.02.2014
31.12.2014
55 Vliv různých typů pěstebních balů na kvalitu mladých rostlin Tilia platyphyllos L.IGA
garant
01.02.2012
31.12.2012
56
 Vliv využití mykorhizy na kvalitu školkařského výsadbového materiáluTAČR
garant
01.01.2016
31.12.2017
57 Vliv způsobu ošetření matečných rostlin na fyziologickou kvalitu bylinných řízků okrasných dřevinP. Salaš
Iný
garant15.06.201129.02.2012
58
 Výukové centrum pro praktické ukázky stresových faktorů u dřevin
P. Salaš
FRVŠ
garant
01.03.200331.12.2003
59 Využití asymetrické fúze protoplastů ve šlechtitelských programech u Petunia hybridaP. Salaš
IGA
garant
01.01.2017
31.12.2017
60
 Využití fúze protoplastů ve šlechtění Petunia hybrida -- Calibrachoa x Petunia hybridaP. SalašIGA
garant
01.03.2016
28.02.2017
61
 Využití kryoprezervace a kryoterapie pro uchování a zlepšení biologického potenciálu šlechtitelsky významných genotypů jabloní
S. BočekNAZVdalší řešitel
01.01.2010
31.12.2014
62 Využití pomocných půdních látek pro zlepšení vitality extenzivně využívaných ploch v suchem ohrožených oblastech ČRP. Salaš
NAZV
garant
01.04.2016
28.02.2019
63
 Využití sedimentů z vodních toků a nádrží k ozeleňování krajiny
P. Salaš
TAČR
garant
11.02.2014
15.10.2014
64 Výzkum fyziologických aspektů vlivu barvy fólie na efektivnost vegetativního množení dřevinInýgarant
01.06.2010
31.03.2011
65
 Výzkum účinnosti a sekundárního vlivu pesticidů - olejových preparátů na zdravotní stav vybraných okrasných druhů dřevin
P. SalašIný
garant
01.03.2010
30.11.2010

Pomocou nasledujúceho tlačidla môžete zobrazený zoznam projektov exportovať do formátu pre tabuľkový procesor Excel.

Legenda:
Aktívne stavy:
podaný
prijatý
pripravovaný
riešený
ukončený
Neaktívne stavy:
neobhájený
obhájený
vyradený
zamietnutý
zrušený