Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Dr. Ing. Petr Salaš
Identification number: 3533
University e-mail: petr.salas [at] mendelu.cz
 
Academic staff - Associate Professor - Department of Breeding and Propagation of Horticultural Plants (FH)

     
     
Projects
     Publications
     
Bodies          

Limit to:
year of start:
year of termination:

The selected person is an official solver of the following projects.

StateOrd.
Project title
SupervisorType
Official roles
Since
Until
1
 A pilot project of prevention of soil biological degradation under conditions of arid climateP. SalašNPV IIřešitel - koordinátor projektu03/01/2008
12/31/2011
2
 Další rozvoj motivačního růstu mladých akademických pracovníků na MZLU v Brně
RP
řešitel
01/01/2009
12/31/2009
3
 Detekce thiolových sloučenin GSH a GSSG ovlivněné exogenní aplikací fytohormonálních látek na okrasné dřeviny v kontejnerech
IGA
supervisor03/01/201312/31/2013
4
 Developing the Professional Education of High School and College Teachers in Horticultural Production
OP
supervisor
06/15/2006
06/14/2008
5
FRVŠspoluřešitel
02/01/2007
12/31/2007
6
 Effect of arbuscular mycorrhizal fungi on rooting cuttings
P. Salaš
IGA
supervisor
01/01/2017
12/31/2017
7
 Effect of environmental factors to woody plants cultivation in nurseries
Other
supervisor
01/01/2010
02/01/2010
8
 Eko-fyziologická charakterizace vodního stresu u lípy a jeho možné případné technologické ovlivnění přídavkem polymerních sloučenin.
P. SalašIGAsupervisor
03/01/2010
12/31/2010
9
 Fruit Trees as a Component of Woody Plant Societies in Cultural LandscapeOP
koordinátor projektu
01/01/2006
12/31/2007
10
 Hodnocení vlivu exogenní aplikace fytohormonálních látek na obsah kyseliny salicylové a vybraných aminokyselin
IGA
supervisor03/01/201212/31/2012
11
 Hodnocení vlivu exogenní aplikace fytohormonálních látek na obsah kyseliny salicylové a vybraných aminokyselinP. Salaš
IGA
supervisor03/01/201112/31/2011
12
 IMG Tempus - spolupráce s Univerzitou v Biškeku
P. Salaš
Other
supervisor
05/05/2006
06/06/2006
13
 Increasing the Range of Specialist Horticultural Training for Secondary School Employees
OP
projektový manažer
03/01/2010
02/28/2013
14
 Inovace a modernizace výuky vybraných odborných zahradnických předmětů ústavu 554P. Salaš
RP
supervisor
02/11/2014
12/31/2014
15 Inovace přístrojového vybavení výukové laboratoře pro sledování stresových reakcí rostlinP. Salaš
FRVŠ
supervisor
05/13/2011
02/20/2012
16 Kurz DVPP: Léčivé, aromatické a kořeninové rostlinyP. Salaš
Other
supervisor
06/01/201509/30/2015
17 Minoritní indikace v sektoru okrasné produkce
Other
supervisor
05/01/2009
12/31/2010
18
      Výzkum účinnosti a sekundárního vlivu vybraných pesticidů na okrasné rostliny
Other
supervisor
12/01/2009
12/31/2009
19 Monitoring fyziologických reakcí dřevin na stresové faktory v podmínkách okrasné školkařské produkceRPsupervisor
02/01/2014
12/31/2014
20
 Motivační program profesního růstu
RP
supervisor01/01/200812/31/2008
21 Možnosti zvyšování vnitřní kvality výsadbového materiálu pěstovaného v kontejnerech
IGA
supervisor
01/01/2009
12/31/2009
22
 New technologies and improvement of biological quality of nursery products
P. SalašGAČR
supervisor
09/01/1998
08/31/2001
23 Odborné posouzení možností environmentálního a ekonomického využití přípravku Hydrogel na travnatých plochách golfových hřišťP. Salaš
Other
supervisor
09/27/2009
10/15/2009
24 Otevřená věda IIP. SalašOP
supervisor
09/15/2009
04/01/2011
25 Ovocný strom v krajině 2009P. Salaš
Other
supervisor
02/08/2009
12/31/2009
26
 Ovocný strom v krajině 2010
P. SalašOthersupervisor
03/01/2010
12/15/2010
27 Ovocný strom v krajině 2011
Other
supervisor
03/01/2011
12/15/2011
28
 Ovocný strom v krajině 2012
P. Salaš
Other
supervisor01/19/2012
12/31/2012
29
 Ovocný strom v krajině 2013P. SalašOthersupervisor02/01/2013
12/31/2013
30
 Ovocný strom v krajině 2014
P. Salaš
Other
supervisor
02/01/2014
12/31/2014
31 Ovocný strom v krajině 2015
Other
supervisor01/01/201512/31/2015
32
 Ovocný strom v krajině 2016
P. SalašOthersupervisor
01/01/2016
12/31/2016
33
 Ovocný strom v krajině 2017P. SalašOthersupervisor
02/01/2017
12/31/2017
34
 Podpora překladu naučného videopořadu Mendel, Vavilov a Brno do angličtiny
P. SalašOthersupervisor12/07/201506/30/2016
35
 Posouzení možností environmentálního a ekonomického využití přípravku Hydrogel pro travnaté plochy golfových hřišť
P. SalašOther
supervisor
06/01/2011
05/31/2012
36
 Production of strawberries in organic system of growing
NAZVřešitel, garant
01/01/2008
12/31/2012
37 Projektový a grantový servis - vzdělávací, informační a komunikační platforma pro budování partnerství a sítí
OP
supervisor
09/21/2009
12/01/2009
38
 Přednáškový pobyt hostujícího profesora z Univerzity v Gentu (Belgie)
FRVŠ
supervisor
02/01/2002
12/31/2002
39 Přednáškový pobyt hostujícího specialisty z oblasti Centrální AsieFRVŠsupervisor
02/01/2007
12/31/2007
40
 Přednáškový pobyt hostujícího specialisty z Ukrajiny
FRVŠ
supervisor
02/01/2005
12/31/2005
41
 Revitalizace zemědělské půdy v oblastech ČR, ohrožených suchem
P. Salaš
TAČR
supervisor
01/01/201712/31/2020
42
 Rozšíření výuky okrasného a ovocného školkařství
P. Salaš
FRVŠ
supervisor03/01/200212/31/2002
43
 Rozvoj výzkumných týmů pro oblast zahradnictví
OP
supervisor
06/01/2009
10/01/2009
44
 Stanovení odolnosti hydroizolačních materiálů proti prorůstání kořenů při použití na střešní zahrady
Other
supervisor
01/09/2009
05/25/2010
45
 Stanovení podmínek použitelnosti a režimu řízení mlžení v množárnách pomocí Regulátoru orosení listů 2002a.
Other
supervisor
09/01/2009
10/01/2009
46
 Stream and water reservoirs sediments use for the landscape greening
P. Salaš
TAČR
supervisor
02/11/201410/15/2014
47
 Stress factors influencing vegetation in an urban environment
P. SalašIGA
supervisor
01/01/2017
12/31/2017
48 Studium možností ovlivnění transpiračního proudu při produkci okrasných rostlinP. SalašOthersupervisor
06/15/2011
02/29/2012
49
 Studium stratifikačních metod
P. Salaš
FRVŠ
supervisor01/01/2006
12/31/2006
50
 Studium stresových faktorů ovlivňujících školkařskou produkci
P. SalašFRVŠ
supervisor
02/11/2007
02/12/2007
51
 Testování pesticidů pro minoritní indikace v porostech okrasných rostlin
supervisor02/01/2011
12/31/2011
52
 Testování preparátu Rhizopon pro využití v komerční sféře u profesionálních školkařských firem
Other
supervisor
08/01/2011
05/31/2012
53
 Testování preparátu Rhizopon pro využití v komerční sféře u profesionálních školkařských firem.P. Salaš
Other
supervisor
09/01/200910/01/2009
54 Tvorba polyploidních šlechtitelských materiálů pomocí biotechnologických metod u Petunia hybrida
NAZV
supervisor
01/01/2015
12/31/2017
55 Vliv nepřetržitého osvětlení na efektivitu zakořeňování okrasných rostlin
IGA
supervisor
02/15/201412/31/2014
56
 Vliv různých typů pěstebních balů na kvalitu mladých rostlin Tilia platyphyllos L.
P. Salaš
IGA
supervisor02/01/2012
12/31/2012
57
 Vliv využití mykorhizy na kvalitu školkařského výsadbového materiálu
TAČR
supervisor
01/01/2016
12/31/2017
58
 Vliv způsobu ošetření matečných rostlin na fyziologickou kvalitu bylinných řízků okrasných dřevin
Other
supervisor
06/15/2011
02/29/2012
59
 Výukové centrum pro praktické ukázky stresových faktorů u dřevin
FRVŠ
supervisor
03/01/2003
12/31/2003
60 Využití asymetrické fúze protoplastů ve šlechtitelských programech u Petunia hybrida
IGA
supervisor
01/01/2017
12/31/2017
61 Využití fúze protoplastů ve šlechtění Petunia hybrida -- Calibrachoa x Petunia hybridaP. SalašIGA
supervisor
03/01/2016
02/28/2017
62
 Využití kryoprezervace a kryoterapie pro uchování a zlepšení biologického potenciálu šlechtitelsky významných genotypů jabloní
S. BočekNAZVdalší řešitel
01/01/2010
12/31/2014
63 Využití pomocných půdních látek pro zlepšení vitality extenzivně využívaných ploch v suchem ohrožených oblastech ČRNAZVsupervisor04/01/201602/28/2019
64
 Výzkum fyziologických aspektů vlivu barvy fólie na efektivnost vegetativního množení dřevin
P. Salaš
Other
supervisor
06/01/2010
03/31/2011
65
 Výzkum účinnosti a sekundárního vlivu pesticidů - olejových preparátů na zdravotní stav vybraných okrasných druhů dřevin
Other
supervisor
03/01/2010
11/30/2010

Use the following button to export the list of projects to a format suitable for Excel.

Key:
Active states:accepted
completed
in preparation
in progress
submitted
Inactive states:
cancelleddefendedexcluded
not defended
rejected