Ľudia na MENDELU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Dr. Ing. Petr Salaš
Identifikačné číslo: 3533
Univerzitný e-mail: petr.salas [at] mendelu.cz
 

     
     
Projekty
     
     
Orgány     Konferencie
     

Vybraná osoba bola alebo je členom nasledujúcich orgánov MENDELU.

Stav
OrgánOdkedyDokedy
Úloha
01.02.2020
člen
01.07.2019
člen
21.02.2019
člen
25.11.2011člen
09.03.2011
člen
Programová komisia študijného programu (B-Z Zahradnictví)
09.03.2011
predseda
09.03.2011
predseda
09.03.2011
predseda
Programová komisia študijného programu (M-ZI Zahradnické inženýrství)
09.03.2011
predseda
09.03.2011
predseda
23.04.2008
člen
26.06.2006
člen
29.03.2005
člen
Poradní sbor vysokoškolského statku Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny
01.03.2014
21.02.2019
člen
Akademický senát (Zahradnická fakulta)
10.03.2011
31.01.2017člen
Poradný zbor školského poľnohospodárskeho podniku
01.03.2010
31.01.2014
člen
Poradný zbor školského poľnohospodárskeho podniku (Školní zemědělský podnik Žabčice)
01.01.2007
31.01.2014
člen
Interní akreditační komise Mendelovy univerzity v Brně pro obory habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem
01.03.201001.02.2013člen
Komise rektora pro vědu a výzkum Mendelovy univerzity v Brně
01.03.201001.02.2012
člen
Vedenie fakulty (Zahradnická fakulta)
15.03.2011
23.03.2011
člen
Kolégium dekana (Zahradnická fakulta)
01.02.2008
09.03.2011
člen
Vedenie fakulty (Zahradnická fakulta)01.05.200709.03.2011člen
Programová komisia študijného programu (B-Z Zahradnictví)29.03.200509.03.2011člen
Programová komisia študijného programu (B-ZT Zahradnické technologie)
29.03.2005
09.03.2011člen
Programová komisia študijného programu (M-ZI Zahradnické inženýrství)
29.03.2005
09.03.2011
člen
Programová komisia študijného programu (N-ZI Zahradnické inženýrství)
29.03.2005
09.03.2011
člen
Komisia rektora pre vedecko-výskumnú činnosť
01.03.2009
28.02.2010člen
Interní akreditační komise pro obory habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem Mendelovy univerzity v Brně
01.10.200728.02.2010člen
Programová komisia študijného programu (B-ZI Zahradnické inženýrství)
24.11.2005
20.11.2009
predseda
Programová komisia študijného programu (B-ZT Zahradnické technologie)
30.03.2005
20.11.2009
predseda
Programová komisia študijného programu (M-ZI Zahradnické inženýrství)
30.03.2005
20.11.2009
predseda
Programová komisia študijného programu (N-ZI Zahradnické inženýrství)30.03.200520.11.2009predseda
Rada pro strukturální programy
01.02.2006
30.06.2009člen
Kolégium dekana (Zahradnická fakulta)01.03.200401.02.2008
člen
Akademický senát27.03.2006
31.01.2008
člen
Akademický senát (Zahradnická fakulta)
27.06.2006
10.05.2007
člen
Poradný zbor školského poľnohospodárskeho podniku (Školní zemědělský podnik Žabčice)01.02.200631.12.2006
člen
Rada pre audiovizuálne programy
01.04.2005
31.01.2006
člen

Legenda
aktívne členstvo
historické členstvo